Tutkimus on osoittanut, että oma kehonkuvamme vaihtelee sen mukaan, keiden seurassa vietämme aikaa.

Tästä tutkimuksesta kerrotaan Psychology Today -sivustolla. Sen mukaan mitä enemmän meistä tuntuu, että media, perhe ja ystävät painostavat meitä näyttämään ”kauniilta”, sitä negatiivisemmalta oma kehomme tuntuu.

Tutkijat Waterloon yliopistossa Kanadassa tutkivat, että eroavatko mielipiteet kehostamme elämässämme olevien suhteiden perusteella. Eli suhtautuisimmeko kehoomme positiivisemmin henkilön A vai B lähellä.

Tutkimukseen osallistui 87 nuorta naista. Jokainen heistä listasi kaikki heille tärkeät ihmiset eli perheenjäsenet, ystävät ja muut tärkeät ihmiset, joiden seurassa he olivat olleet viimeisen kahden vuoden aikana. Heitä haastateltiin sen jälkeen esimerkiksi kysymällä miltä heistä tuntuu, kun he ovat jonkin heidän läheisensä seurassa.

Tutkimukseen osallistuvat kertoivat hyväksyvänsä kehonsa paremmin, kun he ovat lähellä ihmisiä, jotka itsekin hyväksyvät oman kehonsa hyvin eikä heitä kiinnosta fyysinen kauneus.

Voimme tuntea toisen seurassa rakastavamme omaa kehoamme ja toisen seurassa taas emme pidäkään siitä. Joten meidän sosiaalinen verkostomme määrittelevät sen, kuinka paljon koemme ulkonäköpaineita.

Lähde: Psychology Today