Osallistujat, joilla oli eniten seksikumppaneita, olivat nuorempia, naimattomia ja todennäköisemmin tupakoivat sekä käyttivät säännöllisemmin alkoholia.

Jos seksikumppaneiden määrä elämän aikana on kymmenen tai sitä enemmän, saattaa se lisätä riskiä sairastua syöpään. Etenkin naisilla tämä seksikumppaneiden määrän vaikutus on hurja: se saattaa tuplata syöpäriskin, ilmenee BMJ Sexual & Reproductive Healthissa julkaistusta brittitutkimuksesta.

Tutkimuksesta uutisoineen Reutersin mukaan tutkimusryhmä odotti löytävänsä kytköksen seksikumppaneiden määrän ja syövän väliltä, mutta he yllättyivät havaitsemastaan erosta naisten ja miesten välillä.

”Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että tietyt sukupuolitaudit saattavat johtaa useisiin syöpiin”, tutkimuksen tekoon osallistunut Lee Smith Anglia Ruskin University -yliopistosta kertoi Reutersille.

”On mielenkiintoista, että riski on suurempi naisilla verrattuna miehiin. Tämä saattaa johtua siitä, että kytkös tiettyjen sukupuolitautien ja syövän välillä on vahvempi naisilla”, hän lisäsi.

Enemmän seksikumppaneita, suurempi riski

Tutkimuksessa hyödynnettiin English Longitudinal Study of Aging -tutkimusta keskittymällä dataan 5 722 naisesta ja miehestä, joiden keski-ikä oli 64 vuotta. Osallistujia oli pyydetty kertomaan seksikumppaniensa määrä, terveydestään ja sairauksistaan.

Reutersin mukaan tutkimukseen osallistuneista miehistä 29 prosenttia kertoi seksikumppaneidensa määräksi yksi tai ei yhtään, 29 prosenttia sanoi määräksi 2-4, viidennes (20%) kertoi sen olevan 5-9 ja 22 prosentilla määrä oli 10 tai enemmän. Naisista hieman alle 41 prosentilla oli ollut yksi tai ei yhtään seksikumppania, noin kolmanneksella (36%) määrä oli 2-4, 16 prosenttia kertoi määrän olevan 5-9 ja kahdeksalla prosentilla se oli kymmenen tai enemmän.

Tutkimuksessa ilmeni, että niillä naisilla, joilla seksikumppaneita oli kymmenen tai enemmän, oli 91 prosenttia todennäköisemmin diagnoisoitu syöpä kuin niillä naisilla, joilla seksikumppaneita oli yksi tai ei yhtään. Vastaavasti kymmenen tai useamman seksikumppanin omaanneilla miehillä oli diagnosoitu syöpä 64 prosenttia todennäköisemmin kuin yhden tai ei yhtään seksikumppania omaavilla miehillä.

Lisäksi tutkimuksessa havaittiin, että kymmenen tai useamman seksikumppanin naisilla oli 64 prosenttia todennäköisimmin jokin rajoittava, pitkäaikainen sairaus kuin vähiten seksikumppaneita omanneilla naisilla. Reutersin mukaan seksikumppaneiden määrän perusteella ei kuitenkaan havaittu eroavaisuuksia naisten ja miesten itse arvioimassaan terveydentilassa, sydänsairauksissa tai halvauksissa.

Eniten seksikumppaneita omanneet naiset ja miehet olivat nuorempia, naimattomia ja todennäköisemmin tupakoivat ja joivat alkoholia säännöllisesti. Heille oli yhteistä myös se, että he todennäköisemmin harrastivat raskaampaa liikuntaa viikoittain ja olivat taloustilanteessaan joko varakkaimpien tai köyhimpien osallistujien joukossa.

Professori: Tutkimus osoitti vain yhteyden

Pittsburghin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan professori Robert Edwardsin mukaan tutkimuksessa havaitut kytkökset saattavat olla vain osoitus muista elämäntapaongelmista, koska eniten seksikumppaneita omanneet myös todennäköisemmin tupakoivat ja käyttivät alkoholia.

”Tupakointi ja alkoholin juominen voimistaa syöpäriskiä joiden sukupuolitautien kohdalla”, Edwards totesi Reutersille.

Icahn School of Medicine at Mount Sinain professori Konstantin Zakashansky sen sijaan suositteli suhtautumaan tutkimustuloksiin varauksella. Hänen mukaan tutkimus osoitti vain yhteyden, mutta ei todista syy-seuraussuhdetta eikä siinä eritelty, mitä syöpiä osallistujilla oli diagnosoitu ja data pohjautui osallistujien omaan raportointiin.

Tutkimuksen tekoon osallistuneella Smithillä oli neuvonsa todella aktiivisen seksielämän omaaville:

”Ihmisten, joilla on ollut riskialttiita seksuaalisia kohtaamisia, pitäisi ottaa yhteyes terveydenhuoltoon ja tarkistuttaa mahdolliset sukupuolitaudit ja heidän pitäisi avoimesti keskustella terveydenhuollon ammattilaisten kanssa siitä, miten minimoida tämän riskin. Asianmukaisen suojan käyttäminen vähentää tähän liittyvien syöpien riskiä jatkossa.”

Voit tutustua tutkimukseen tarkemmin täällä.

Lähde: Reuters