Tyttöjä tulee kannustaa juoksentelemaan ympäriinsä ja kiipeilemään puissa, sillä tällä voi olla suotuisia vaikutuksia heidän myöhempään etenemiseensä uramaailmassa.

Iso-Britannian konservatiivipuolueen Esther McVeyn mielestä tapa, miten pojat kasvatetaan, on syy heidän etenemiseensä työurillaan. Siinä missä pikkupojat juoksentelevat ympäriinsä villeinä, tyttöjen odotetaan istuvan kiltisti ja hiljaa vanhempiensa seurassa; pojat tottuvat pienestä pitäen ylittämään tulevat esteet.

McVeyn mukaan tyttöjä tulisi rohkaista elämään lapsena villimmin, sillä tämä kasvattaisi heidän itsevarmuuttaan myös myöhemmässä elämässä työpaikoilla. Niin sanotut kiltit tytöt haluavat tulla hyväksytyksi aikuisina työmarkkinoilla sen sijaan, että puskisivat joskus röyhkeästikin ylennyksestä toiseen.

On myös huomattu, että miehet kaunistelevat ja jopa liioittelevat osaamistaan CV:ssään, kun taas naiset jopa aliarvioivat omaa kokemustaan ja osaamistaan.

Lähde: Daily Mail