Jos juot päivässä vain yhden kupillisen kahvia, voisi olla syytä juoda vielä pari kupillista lisää.

Uusi tutkimus osoittaa, että jos juo useamman kahvikupillisen päivässä, siitä saa erittäin tarpeellisen terveyshyödyn.

Tutkimukseen käytettiin aikaa peräti 12 vuotta. Siinä tutkittiin kahvin terveydellisiä vaikutuksia ja mukana oli 449 563 osallistujaa, jotka olivat iältään 40–69-vuotiaita. Heillä ei ole ollut sydän- ja verisuonisairauksia.

Tutkimuksen osallistujat jaettiin ryhmiin sen mukaan joivatko he joka päivä nolla kupillista, alle yhden kupin, yhden kupin, kahdesta kolmeen kuppia, neljästä viiteen kupillista ja jopa yli viisi kupillista kahvia. Sekin otettiin huomioon, joivatko he pikakahvia, suodatinkahvia vai kofeiinitonta kahvia.

Kahvin todettiin parantavan sydämen terveyttä ja vähentävän yleistä kuolemanriskiä

Ne tutkimuksessa mukana olleet, jotka joivat kahdesta kolmeen kupillista joko pikakahvia, suodatinkahvia tai kofeiinitonta kahvia, kokivat alhaisemman kuolemanriskin verrattuna ihmisiin, jotka eivät juo kahvia lainkaan. Suurin apu tuli suodatinkahvista, joka osoitti 27 % pienemmän kuolemanriskin. Kofeiinittoman kohdalla se oli 14 % ja pikakahvin 11 %.

Kahvikupillisten lisääminen vaikutti eniten sydämeen liittyviin oireisiin. Riski sydämen vajaatoimintaan, sepelvaltimotautiin mutta myös aivohalvaukseen väheni heillä, jotka joivat kahvia kahdesta kolmeen kuppia päivässä. Suodatin kahvi vähensi sitä riskiä tässäkin tapauksessa eniten eli 20 %. Pikakahvi vähensi 9 % ja kofeiiniton kahvi 6 %.

Tutkimuksessa mukana olleet, jotka joivat joka päivä neljästä viiteen kupillista suodatin- tai pikakahvia, havaitsivat rytmihäiriöiden vähentymistä, mutta tätä eivät huomanneet he, jotka joivat kofeiinitonta kahvia.

Tämän tutkimuksen mukaan kahvi voi olla terveellistä, jos siihen ei lisää sokeria tai kermaa. Mutta on syytä muistaa, että kahvi ei sovi kaikille.

Lähde: Huffpost