Tuore tutkimus on selvittänyt, millaisia asioita suomalaiset pitävät tärkeinä ja millaisilla summilla tärkeisiin asioihin halutaan rahallisesti panostaa.

Suomalaisille tärkeimpiä asioita ovat oma sekä perheen ja läheisten terveys, selviää OP-Henkivakuutuksen teettämästä kyselytutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan suomalaiset haluaisivat käyttää perheen ja läheisten terveyteen ja hyvinvointiin vuosittain noin 1 260 euroa sekä omaan terveyteen ja hyvinvointiin noin 1 340 euroa.

Lähes saman verran rahaa (noin 1 250 euroa) haluttaisiin käyttää kodin sisustamiseen sekä elämysten toteuttamiseen, vaikka ne eivät kyselyn mukaan nousseet suomalaisten tärkeyslistalla kärkisijoille. Sen sijaan autoon, veneeseen tai moottoripyörään haluttaisiin käyttää rahaa jopa yli kaksinkertainen määrä (noin 2 840 euroa) ja myös matkusteluun haluttaisiin käyttää noin 2 630 euroa vuodessa.

”On yllättävää, että rahallisesti suurimpia panostuksia ei haluta tehdä tärkeimpinä pidettyihin asioihin, eli terveyteen ja hyvinvointiin”, OP-Henkivakuutuksen toimitusjohtaja Sari Heinonen kertoo tiedotteessa.

”On kuitenkin muistettava, että tärkeiksi koettuihin asioihin saatetaan panostaa rahan sijaan myös aikaa. Moni voi myös kokea matkustelun tai esimerkiksi kodin sisustamisen vaikuttavan merkittävästi omaan hyvinvointiin”, hän lisää.

Säästämiseen ja sijoittamiseen löytyy halua

Kyselyyn osallistuneet suomalaiset käyttäisivät itselleen tärkeisiin asioihin mielellään enemmän rahaa kuin mitä arjessa on mahdollista. OP-Henkivakuutuksen mukaan vuosittain omaan terveyteen ja hyvinvointiin käytetään noin 740 euroa, kun taas perheen ja läheisten terveyteen ja hyvinvointiin taas noin 540 euroa.

Autoon, moottoripyörään tai veneeseen käytetään vuosittain noin 1 200 euroa ja matkusteluun noin 990 euroa. Kodin sisustamiseen suomalaisella menee noin 450 euroa ja elämysten toteuttamiseen noin 360 euroa vuodessa.

Kyselyn mukaan suomalaiset haluaisivat käyttää säästämiseen ja sijoittamiseen jopa noin 3 700 euroa vuodessa. Vastaajat arvioivat säästävänsä ja sijoittavansa tällä hetkellä vuodessa noin 2 150 euroa.

Etenkin 15-24-vuotiaat pitävät säästämistä ja sijoittamista tärkeänä tulevaisuuden elämää ja hankintoja varten. Vanhemmissa ikäluokissa taas pidetään tärkeämpänä pahan päivän varalle säästämistä.

”Tutkimus osoittaa, että etenkin nuoret miettivät ja pitävät tärkeänä tulevaisuutensa taloudellista tilannetta. Nuoret eivät myöskään varaudu säästämällä vain pahimpaan, vaan säästävät yhä enemmän myös hyvän päivän varalle ja omien unelmien toteuttamista varten”, Heinonen toteaa.

OP-Henkivakuutuksen Taloustutkimuksella teettämään kyselyyn vastasi 1 033 suomalaista huhtikuussa 2022. Tutkimuksen virhemarginaali on enimmillään +/- 3 prosenttiyksikköä.