Neljä vuotta enemmän töitä elämän aikana tarkoittaa kuukautta enemmän töitä vuodessa.

Työmarkkinoille suuntaava nuori nainen voi odottaa tekevänsä keskimäärin neljä vuotta enemmän töitä työelämänsä aikana kuin ikäisensä miehet. The Guardianin mukaan naiset ympäri maailman käyttävät kuukauden verran enemmän aikaa palkalliseen ja palkattomaan työhön jokaista työvuotta kohti.

The Guardianin mukaan Not Ready, Still Waiting -niminen raportti varoittaa, että palkattoman hoitotyön taakka rajoittaa naisten mahdollisuuksia tavoitella tuloja tuottavia vaihtoehtoja, mahdollisuutta tulla kuulluksi päätöstenteossa ja poliittisessa toiminnassa sekä lepoa ja vapaa-aikaa.

Tasapainon palauttamiseksi raportin esitellyt hyväntekeväisyysjärjestö ActionAid vaatii hallituksia – etenkin kehitysmaissa, joissa vaikutus naisiin on todennäköisempää – tarjoamaan muun muassa laadukkaita julkisia palveluita, hyväksymään tasa-arvoiseen palkkaan ja perheystävälliseen työympäristöön liittyviä lakeja sekä sopimaan vähimmäisestä toimeentulosta.

ActionAid UK:n johtaja Girish Menonin mukaan tarkoitus ei ole ehdottaa, että kaikesta palkattomasta työstä, mukaan luettuna palkaton hoitotyö, pitäisi saada korvaus tai katsoa rahallinen arvo hoitotyölle, joihin kuuluu järjestön uskomuksen mukaan olennaisesti korvaamattomia aktiviteetteja, kuten lapsista ja perheestä huolehtiminen ja rakastaminen.

”Sen sijaan ActionAid uskoo, että naisten palkaton työ pitäisi tunnustaa, vähentää ja jakaa uudelleen – miesten ja naisten välille ja kodin ja kunnan välille”, Menon sanoi The Guardianin mukaan.

”Naisten työ niin kotona kuin sen ulkopuolella on elintärkeää kestävälle kehitykselle ja yhteiskunnan hyvinvoinnille. Ilman sen tuoma tukea maailman talous ei toimisi. Silti se on aliarvostettua ja suurimmaksi osaksi näkymätöntä”, Menon lisäsi.

The Guardianin mukaan palkaton hoitotyö sisältää kaikki aktiviteetit, jotka liittyvät kotitalouksien ylläpitoon ja kodin ja yhteisön asukkaista huolehtimiseen, kuten esimerkiksi ruoanlaitto, siivoaminen, veden ja puiden kerääminen maaseutualueilla, sairaista ja vanhoista huolehtiminen, yhteisön toimintaan osallistuminen, perheyrityksissä työskentely ja vapaaehtoistyö.

Raportin mukaan naiset jatkavat epätasa-arvon kokemista, jos heidän suuresti epäsuhtaista määrää palkatonta hoitotyötä ei tunnisteta, vähennetä ja jaeta uudelleen.

217 kehitysmaan sekä kehittynytteen maan analyysia käyttäen ActionAid analysoi naisten kaikki palkattomat työtunnit miehiin verrattuna. Tästä selvisi, että maailmanlaajusesti naisten keskimääräiset palkattoman työn lisätunnit globaalin naisten elinajanodotteen (69 vuotta) aikana ovat arviolta 23 työvuotta.

Lähde: The Guardian