Samaa sukupuolta olevan kanssa oleminen kiinnostaa naisia enemmän kuin miehiä.

Suhde tai intiimit puuhastelut samaa sukupuolta olevan kanssa kiinnostavat naisia enemmän. Yhdysvaltojen tartuntatautien valvonta- ja ehkäisykeskuksen, CDC:n, julkaiseman raportin mukaan naisilla on kolme kertaa todennäköisemmin suhteita samaa sukupuolta olevien kanssa kuin miehillä.

Raportin tekoon osallistuneista naisista 17,4 prosenttia kertoi omaavansa jonkinlaista seksuaalista kontaktia samaa sukupuolta olevaan henkilöön elämänsä ajalta, kun taas miesten vastaava määrä oli 6,2 prosenttia.

Raportin mukaan miehet ovat naisia enemmän kiinnostuneita vastakkaisesta sukupuolesta; 92 prosenttia miehistä kertoi vain vastakkaisen sukupuolen kiinnostavan, kun taas naisista näin ajatteli 81 prosenttia.

Tutkimukseen osallistuneista vain hyvin pieni osa kertoi olevansa homoseksuaali. Miehillä oli tässä pieni enemmistö, 1,9 prosenttia verrattuna naisten 1,3 prosenttiin.

Naisilla oli taas enemmistö biseksuaaleissa. Raportissa mukana olleista naisista 5,5 kertoi olevansa biseksuaali, kun taas miehistä 2 prosenttia oli biseksuaaleja.

CDC:n tutkimuksessa analysoitiin tietoja seksuaalisesta vetovoimasta, käytöksestä ja suuntaumuksesta. Tiedot kerättiin henkilökohtaisesti tehtyjen haastattelujen avulla 18-44-vuotiailta ja osallistujia oli noin 9 100.

Raportista kannattaa ottaa huomioon se, että siinä mainittu seksuaalinen kontakti samaa sukupuolta olevaan henkilöön kattoi laajasti eri asioita aina parhaan ystävän suutelusta seksin harrastamiseen.

Raportti on kuitenkin vain yksi monista tutkimuksista, jonka löydökset ovat olleet samankaltaisia. Esimerkiksi viime elokuussa julkaistun tutkimuksen mukaan naiset ovat seksuaalisesti vaihtelevampia kuin miehet.

Tutkijoiden mukaan naiset muuttavat tapaa, miten määrittelevät seksuaalisuutensa, kolme kertaa todennäköisemmin 20-29-vuotiaana sekä miehiä todennäköisemmin sanovat olevansa biseksuaaleja.

Tämän lisäksi viime syksynä julkaistu tutkimus totesi, että naiset ovat joko biseksuaaleja tai lesboja. Voit lukea julkaisemamme artikkelin tästä tutkimuksesta täältä.

Voit perehtyä tarkemmin CDC:n raporttiin täällä.

Lähde: Women’s Health