Ennakkoluulot naisten ajotaitoja kohtaan ovat vahvistuneet parissa vuodessa.

Nainen ratissa -vitsailu on edelleen yleistä, sillä lähes joka toinen nainen on saanut osakseen tällaisia vitsejä. Neste K -liikenneasemaketju teetti osana Nainen ratissa -kampanjaa kyselytutkimuksen, jonka mukaan 44 prosenttia naisista on kuulee yhä nainen ratissa -vitsejä.

Tutkimuksen mukaan vitsejä kuullaan erityisesti oman puolison, työkavereiden sekä ystävien suunnalta. Vitsejä kertovat niin naiset kuin miehet: yli kolmannes (39 %) naisista ja yli puolet miehistä (54 %) myöntää itsekin vitsailleensa naisista ratissa.

Vitsejä kuulleista noin puolet suhtautuu niihin huvittuneesti ja vitsit ovat naurattaneet, kun taas vastaavasti puolet kokee ärsyyntymistä. Neste K:n mukaan osa tunnistaa piilottaneensa tilanteessa todelliset tunteensa: ”Ärsytti, mutta aiheutti suojautumismekanismina nauramista. En kehdannut alkaa oikomaan asiaa aiheuttamalla pahaa mieltä. Olisi kyllä pitänyt, mutta en uskaltanut.”

Neste K:n kyselyyn vastanneista naisista yli kolmannes (38 %) on kokenut ennakkoluuloja ajotaitojaan kohtaan – 25-34-vuotiaista peräti 44 prosenttia. Määrä on jopa lisääntynyt vuoteen 2019 verrattuna, jolloin kyselytutkimus toteutettiin ensimmäisen kerran, ja 33 prosenttia naisvastaajista kertoi kohdanneensa ennakkoluuloja ajotaitoihin liittyen.

”Aloitimme Nainen ratissa -kampanjan vuonna 2019, tavoitteenamme murtaa sanapariin liittyviä ennakkoluuloja ja tutkia niiden vaikutuksia naiskuljettajiin. Kuten tämän vuoden tuloksetkin todentavat, ennakkoluulot ja -asenteet muuttuvat hitaasti. Siksi koemme tärkeänä nostaa aiheen keskusteluun yhä uudelleen”, Neste K:n markkinointipäällikkö Niina Lindholm kertoo.

Huumori vaikuttaa suuresti sukupuolistereotypioiden ylläpitämiseen

Neste K:n mukaan tutkimuksesta nousi esille myös, että miehistä jopa 40 prosenttia ja naisista 22 prosenttia uskoo sukupuolen vaikuttavan yksilön suoriutumiseen esimerkiksi auton ratissa, koulussa tai ruoanlaitossa. Kaikista vastaajista noin kolmannes (31 %) uskoo sukupuolen vaikuttavan suoriutumiseen elämässä.

Helsingin yliopiston sukupuolentutkimuksen yliopistonlehtori Elina Penttisen mukaan naisten ajotaitoja vähättelevä asenne nousee kulttuurista, jossa taidot, osaaminen sekä asiantuntijuus liitetään miessukupuoleen.

”Tutkimustuloksista nousee esiin, kuinka tavanomaista ja arkista ’nainen ratissa’ -vitsailu on siitäkin huolimatta, että suurin osa vastaajista ei todellisuudessa usko sukupuolen vaikuttavan suoranaisesti osaamiseen”, Penttinen kertoo.

”Mielenkiintoista olisi pohtia enemmänkin sitä, mitä vaikutuksia tällä huumorilla on ja mitä siitä seuraa, kuin mistä se nousee. Huumorilla on huomattavan suuri vaikutus sukupuolistereotypioiden ylläpitämisessä ja jatkuvuudessa”, hän lisää.

Penttinen muistuttaa, että vähättelevä ja negatiivinen suhtautuminen naisiin voi mahdollisesti vaikuttaa myös siihen, hakeutuuko nuori nainen esimerkiksi ammattiautoilun alalle, vaikka se olisi ollut joskus kiinnostuksen kohde.

Voit tutustua Nainen ratissa -kampanjaan lisää täällä.