Varautuminen on selvästi yleisempää naimisissa oleville, paljastaa kysely.

Parisuhteen muoto vaikuttaa yllättäen myös suomalaisten taloudelliseen varautumiseen. Joka kolmas avoliitossa elävä ei varaudu taloudellisesti elämän ikäviin yllätyksiin, selviää LähiTapiolan teettämästä Arjen katsaus -kyselystä.

Sinkkutalouksissa varautumattomuus on parisuhteessa eläviäkin yleisempää. LähiTapiolan mukaan naimattomista 35 prosenttia sanoi, ettei säästä elämän ikävät yllätykset mielessään.

Naimisissa oleville taloudellinen varautuminen on sen sijaan yleisempää. Kyselyssä vain joka neljännelle avioituneelle taloudellinen varautuminen oli vierasta.

Kyselyyn vastasi hieman yli tuhat suomalaista, jotka olivat iältään 15-74-vuotiaita.

Yllättävä tulos

LähiTapiola kertoo tiedotteessa, että oma ja perheen taloudellinen asema on suurin yksittäinen selittävä tekijä, miten hyvin suomalaiset varautuvat muuttuviin elämäntilanteisiin taloudellisesti. Niukasti toimeentulevat varautuvat heikommin kuin hyvin toimeentulevat, ja myös useamman lapsen perheissä varautumisaste on korkeampi kuin muilla.

LähiTapiolan mukaan on kuitenkin yllättävää, että avioliitossa olevat varautuvat muita paremmin. Puolison kuollessa laki takaa avioliitossa olevalle leskelle paremman taloudellisen aseman kuin avoliitossa leskeksi jääneelle; toisaalta laki myös velvoittaa avioliitossa eläviä kantamaan taloudellista vastuuta myös puolisosta.

”Naimisissa olevat voivat varautua paremmin, koska heidän vastuunsa ovat keskimäärin isommat. Avioliitossa olevilla on suuremmalla todennäköisyydellä lapsia (avioliitto 43%, avoliitto 36%) ja keskimäärin heillä on myös enemmän lapsia (avioliitto 1,96 lasta, avoliitto 1,68 lasta)”, LähiTapiolan yksityistalouden ekonomisti Hannu Nummiaro sanoo.

”Tähän voisi viitata myös tulokset, että perheen taloutta paljon muuttaviin riskeihin, eli perheenjäsenen kuolemaan tai vakavaan sairauteen varautuminen on avioliitossa yleisempää”, hän pohtii.

Avioituneet varautuvat sairauksiin, avoliittolaiset työttömyyteen

Kyselyn mukaan naimisissa olevat säästävät mielessään vakava sairastuminen: puolison tai läheisen kuolema, oma kuolema ja eläkkeen pienuus saivat avioituneilta yhtä paljon mainintoja syinä taloudelliseen varautumiseen. Vähiten avioituneet varautuvat avioeroon.

Avoliitossa elävien syyt taloudelliseen varautumiseen eroavat avioliitossa eläviin verrattuna. Avoliitossa olevien mielestä suurin syy varautua taloudellisesti on työttömyys tai lomautus.

LähiTapioloan mukaan säästäminen vakavaa sairautta silmällä pitäen on myös yleistä, samoin kuin korkotason nousuun varautuminen. Sen sijaan puolison tai läheisen kuolemaan varautuu vain joka kymmenes vastannut avoliitossa elävä.

”Vastaukset näyttävät, että naimisissa olevat kokevat parisuhteen selvästi vakaammaksi. Eroon varaudutaan huomattavasti vähemmän (avioliitto 5%, avoliitto 12%), kuten myös eron myötä todennäköisiin asumisen isoihin muutoksiin (avioliitto 12%, avoliitto 28%). Miltei neljä kymmenestä ensimmäisestä avioliitosta kuitenkin lopulta päättyy eroon”, Nummiaro toteaa tiedotteessa.

Taloudellinen varautuminen tärkeää kaikille

Työttömyyteen tai lomautukseen avioliitossa varaudutaan huomattavasti vähemmän kuin avoliitossa (avioliitto 12%, avoliitto 28%). Nummiaro uskoo, että avioliiton elatusvelvollisuuspykälä näkyy tuloksissa; perhe on kuin pieni tulonjakojärjestelmä, jossa hetkellinen palkkatulojen menetys huolettaa vähemmän.

Sinkut sen sijaan varautuvat eniten työttömyyteen. Heidän vastauksissa seuraavaksi yleisimmät syyt taloudelliseen varautumiseen ovat asumisolojen muutokset tai palkan heikkeneminen.

Nummiaron mielestä taloudellinen varautuminen olisi kuitenkin kaikille tärkeää riippumatta siitä, elääkö parisuhteessa tai ei ja onko lapsia tai ei.

”Kaikkien tulisi huolehtia taloudellisesta varautumisesta, koska säästäminen hyvinä aikoina on huomattavasti helpompaa kuin tinkiminen huonoina ainoina muutenkin vähemmistä tuloista”, hän huomauttaa.