Kyselyn mukaan osa toivoi, että olisi tullut äidiksi niin nuorena, että äitiä voisi luulla lapsensa siskoksi.

Tutkimuksen mukaan monet äidit katuvat sitä, etteivät hankkineet lapsia nuorempana. Puolet tällä tavalla ajattelevista uskoivat, että heillä on vaikeuksia pysyä lapsensa perässä ikänsä takia, kertoo The Independent.

Kyselynä toteutettuun tutkimukseen osallistui 2 000 yli 18-vuotiasta äitiä. Tulosten mukaan yksi viidestä äidistä uskoi saaneensa vauvan liian myöhään elämässään ja yksi kuudesta ajatteli, että olisivat pärjänneet paremmin uutena äitinä olemisen paineiden kanssa, jos olisivat tulleet äidiksi aiemmin.

15 prosenttia kyselytutkimukseen osallistuneista sen sijaan olisi halunnut saada lapsensa sen verran nuorena, että heitä olisi toisinaan voinut luulla lapsensa siskoksi eikä äidiksi. 12 prosenttia äideistä taas paljasti toivovansa, että heidän ikäeronsa jälkikasvun kanssa olisi ollut pienempi, jotta he olisivat voineet mennä yhdessä baareilemaan.

Lähes neljännes (23%) koki olevansa todella tietoisia erosta iässä heidän itsensä ja muiden uusien äitien välillä. Viisi prosenttia niistä äideistä, jotka toivoivat, että olisivat saaneet lapsia nuorempana, kertoi lapsen saamisella myöhemmällä iällä olleen vahingoittava vaikutus heidän parisuhteeseensa.

The Independentin mukaan 15 prosenttia äideistä sanoi olevansa liian väsynyt leikkimään vastasyntyneensä kanssa.

38-vuotiaana äidiksi tuleva on ”vanha äiti”

Kyselyssä määriteltiin myös, että 38-vuotiaana äidiksi tulevan naisen voi mieltää ”vanhaksi äidiksi”. Sen sijaan 25-vuotiaana tai nuorempana lapsia saava on ”nuori äiti”.

Kyselyn mukaan nykyvanhemmat perustavat perheen myöhemmällä iällä. Puolet kyselyyn osallistuneista sanoi olleensa vanhempia esikoisensa saadessaan kuin heidän oma äitinsä oli aikanaan ollut perheen perustaessaan.

Kyselyyn osallistuneista teiniäideistä 70 prosenttia koki, että vanhemmat uudet äidit halveksivat heitä ja mielsivät heidät huonommaksi vanhemmaksi. Music Televisionina ennen tunnettu MTV teetti kyselynTeen Mom UK -sarjaa varten.

Lähde: The Independent