Kysely paljasti myös, että yksi kolmesta uskoo työpaikallaan olevan seksismiä.

Työnantajat mieltävät miehet viisi kertaa todennäköisemmin kunnianhimoiseksi työpaikalla kuin naiset, kertoo The Independent tuoreen kyselyn selvittäneen. Kysely tehtiin 800 henkilöstöhallinnon päätöstehtävissä työskentelevälle henkilölle.

YouGovin toteuttama kysely Young Women’s Trustille paljasti myös, että miehet nähdään työpaikalla itsevarmempina, kun taas naiset nähdään tunnollisempina. Tämän lisäksi kaksi viidestä sanoi miesten todennäköisemmin pyytävän ylennystä tai palkankorotusta.

The Independentin mukaan kyselyn tuloksista ilmeni myös se, että yksi kolmesta vastaajasta uskoo, että hänen työpaikallaan on seksismiä, kun taas yksi kymmenestä on tietoisia siitä, että naisille maksetaan heidän yrityksessään vähemmän kuin miehille samasta työstä. Kysely paljasti vielä, että yksi kahdeksasta suurissa yrityksissä työskentelevistä sanoi seksuaalista häirintää tapahtuvan työpaikallaan ilman, että siitä on raportoitu eteenpäin.

Toinen kysely, jonka toteutti Populus Young Women’s Trustin puolesta, toi ilmi sen, että lähes puolet nuorista naisista sanovat haluavansa olla johtajia ja pomoja työpaikalla jonain päivänä.

”Nuorilta naisilta ei puutu kunnianhimoa, mutta usein heitä pidättelevät työnantajat, jotka – tietämättään tai tietoisesti – syrjivät heitä”, Young Women’s Trustin toimitusjohtaja, tohtori Carole Easton, OBE kertoi.

”Ei ole ihme, että nuoria naisia pidätellään työpaikalla, kun palkkauspäätöksiä tekevillä on noin vanhentuneet näkemykset”, hän lisäsi.

Eastonin mukaan työnantajat ja talous menettävät nuorten naisten taidot sen johdosta ja hän totesi, että nuoret naiset, jotka haluavat tehdä töitä, kamppailevat pärjätäkseen ja joutuvat ottamaan velkaa.

”Me tarvitsemme pikaisia toimia parantaaksemme nuorten naisten tulevaisuudennäkymät ja antamaan heille toivoa tulevaisuutta varten”, Easton kommentoi.

Lähde: The Independent