Kansainvälisessä kyselyssä vertailtiin myös, kuinka paljon eri maissa käytetään keskimäärin aikaa siivoamiseen.

Suurin osa ihmisistä haluaa asua puhtaassa kodissa. Tätä tukee myös Kärcherin teettämä kansainvälinen kyselytutkimus, jonka mukaan 90 prosentille vastaajista puhdas koti on tärkeä tai todella tärkeä.

Kyselyyn vastasi yli 6 000 osallistujaa Brasiliasta, Kiinasta, Puolasta, Ranskasta, Saksasta ja Yhdysvalloista. Tuloksista ilmeni, että keskimäärin eniten aikaa siivoamiseen käytetään Brasiliassa (noin 4 tuntia) ja vähiten Kiinassa (noin 2,5 tuntia).

Kyselytutkimuksen amerikkalaisiin keskittyvästä osiosta ilmeni, että naiset käyttävät enemmän aikaa viikossa siivoamiseen kuin miehet. Tutkimuksen mukaan naisilta siivoamiseen kuluu viikossa 3 tuntia ja 57 minuuttia, kun taas miehiltä 2 tuntia ja 41 minuuttia.

Tästä huolimatta puhdas koti merkitsee enemmän miehille. 74 prosentille vastanneista miehistä oli todella tärkeää, että koti on puhdas, kun taas naisista samoin ajatteli 64 prosenttia.

Tutkimuksen mukaan noin neljännes amerikkalaismiehistä palkkaa jonkun siivoamaan kotinsa (naisista 8 prosenttia tekee niin). Muihin maihin verrattuna kuitenkin suurempi määrä miehiä siivoaa itse kotinsa Amerikassa, 68 prosenttia, kun Puolassa vastaava määrä on 43 prosenttia ja Saksassa 57 prosenttia.

Kyselytutkimus toteutettiin netissä heinäkuussa 2017. Kyselyn virheprosentti on +/- 3,09. Voit tutustua kyselyn tuloksiin tarkemmin täällä sekä täällä.