Turvalliselle työskentelylle laadittuja ohjeita noudattamalla voi välttää legionellojen aiheuttamat infektiot.

Kevään myötä kukkamultien vaihto ja erilaiset puutarhatyöt ovat jälleen monelle kotipuutarhurille ajankohtaisia ja mukavia asioita. Näiden puuhien yhteydessä on kuitenkin syytä kiinnittää huomiota omiin työskentelytapoihin, sillä kasvualustat ja orgaaniset maanparannusaineet voivat sisältää ihmisille haitallisia mikrobeja, muistuttaa Ruokavirasto.

Yksi tällainen haitallinen mikrobi on legionellabakteeri, jota ei ole mahdollista poistaa näistä materiaaleista nykyisillä valmistusmenetelmillä. Legionella on ympäristöbakteeri, jota esiintyy pieninä pitoisuuksina maaperässä sekä vesistöissä, ja ne lisääntyvät kosteissa ja lämpimissä olosuhteissa, joten niitä voi esiintyä haitallisia pitoisuuksia esimerkiksi vesijärjestelmissä, mullassa ja komposteissa.

Ruokavirasto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ovat selvittäneet legionellabakteerien esiintyvyyttä kasvualustoissa ja orgaanisissa maanparannusaineissa ottamalla näytteitä muun muassa pakatusta mullasta, irtomullasta, komposteista ja peltokasvien lannoitteina käytetyistä biokaasulaitosten mädätysjäännöksistä. Legionellabakteereja löytyi tutkituista näytteistä hyvin usein ja osassa näytteistä myös suurina pitoisuuksina.

Legionellabakteerit voivat aiheuttaa legionelloosi-infektion, jos ne kulkeutuvat elimistöön hengitysteitse bakteereja sisältävien vesiaerosolien tai pölyhiukkasten välityksellä. Ruokaviraston mukaan osalle ihmisistä ei tule lainkaan oireita niille altistumisesta tai oireet ovat flunssan kaltaisia ja hyvin lieviä, mutta osa voi sairastua hoitoa vaativaan keuhkokuumeeseen ja lisäksi tulehdukset iholla ovat mahdollisia.

Legionelloositapaukset ovat kaikkiaan yleistyneet Euroopassa merkittävästi. Tavallisesti legionelloositapaukset Suomessa ovat liittyneet veteen, mutta myös kasvualustoihin ja orgaanisiin maanparannusaineisiin liittyen on viime vuosilta tiedossa muutamia tapauksia.

Kotipuutarhurin ohjeet turvalliseen työskentelyyn legionelloosin välttämiseksi

Ruokaviraston mukaan käsiteltäessä kasvualustoja ja orgaanisia maanparannusaineita, kuten multaa ja kompostia, on hyvä noudattaa seuraavia ohjeita:

  • Vältä altistumista pölyävälle mullalle ja kompostille. Kostuta materiaalia tarvittaessa varovasti alhaisella vedenpaineella. Älä kostuta multaa tai kompostia painepesurilla tai voimakkaalla vesisuihkulla.
  • Jos pölyämistä ei voi välttää, on syytä käyttää FFP2- tai FFP3-tason hengityssuojainta.
  • Suojaa myös käsissä olevat haavat ja rikkinäinen iho. Käytä suojakäsineitä ja pese lopuksi kädet huolellisesti. Älä vie likaisia käsiä suun tai nenän lähelle.
  • Säilytä multapussit poissa auringosta. Auringossa säilytetyn pussin sisälämpötila 20 – 40 °C on ihanteellinen legionellabakteerien kasvulle. Avaa multapussi siten, että sen suuaukko on poispäin kasvoista.
  • Muista hygienia ja riittävä suojautuminen myös irtomullan käsittelyn ja levityksen aikana.