Koirasi osaa osoittaa olevansa puolellasi.

Japanilaistutkimus on tuonut esiin, kuinka pitkälle koirien lojaalius voi mennä. Kioton yliopiston tutkijat saivat selville, että koirat jättävät huomiotta ihmiset, jotka kohtelevat töykeästi koirien omistajia, vaikka koirille samalla tarjottaisiin ruokaa.

Tämän tasoista sosiaalista yhteistyötä nähdään Newserin mukaan niin harvoin eläinten maailmassa, että jopa kädellisten keskuudessa se ei ole kovin yleistä.

”Tämä kyky on yksi avaintekijöistä todella yhteistyökykyisen yhteisön rakentamisessa ja tämä tutkimus osoittaa, että koirat omaavat tämän kyvyn samoin kuin ihmiset”, päätutkija Kazuo Fujita kommentoi.

Newserin mukaan tutkijaryhmä testasi kolmea 18 koiran joukkoa. Koirat seurasivat, kun niiden omistajat koettivat avata laatikkoa ja läsnä oli myös aina kaksi tuntematonta henkilöä.

Ensimmäisessä ryhmässä omistaja pyysi toista tuntematon auttamaan, mutta ei saanut apua toisen tuntemattoman ollessa neutraalina. Toisessa ryhmässä tuntematon auttoi toisen tuntemattoman ollessa neutraalina paikalla ja kolmannessa ryhmässä tuntemattomat eivät olleet millään tavalla kanssakäymisissä omistajan kanssa.

Tämän jälkeen kaikissa ryhmissä tuntemattomat tarjosivat koirille ruokaa. Newserin mukaan koirat olivat halukkaita ottamaan ruokaa kaikilta, paitsi niiltä tuntemattomilta, jotka eivät suostuneet auttamaan koiran omistajaa laatikon kanssa.

Lähde: Newser