Ei ole koskaan liian myöhäistä lopettaa tupakointia.

Mutta tupakointi kannattaisi lopettaa tiettyyn ikään mennessä, jos on uskomista tähän tutkimukseen. Sen mukaan, jos tupakoinnin lopettaa 35-ikävuoteen mennessä, terveysriskit voivat olla verrattavissa sellaisen henkilön riskeihin, joka ei ole koskaan tupakoinut.

Tutkimuksessa havaittiin monen terveysriskin vähenemistä, kun tupakointi lopetetaan. Mutta se ilmeni parhaiten varsinkin sellaisten kohdalla, jotka lopettivat tupakoinnin viimeistään 35-vuoden iässä. Sen jälkeen terveysriskit tulevat olemaan yhtä hyvät kuin heillä, jotka eivät ole koskaan tupakoineet.

Jos lopettaa tupakoinnin 45-vuotiaana, on se edelleenkin terveysriskien kannalta hyvä asia. Mutta heidän kuolleisuutensa on silloin silti korkeampi (21 prosenttia) kuin tupakoimattomilla. 45–64-vuotiaiden tupakoinnin lopettaneille kuolleisuus on jo 47 % korkeampi kuin tupakoimattomilla.

Se on tiedetty jo pitkään, että mitä nuorempana tupakoinnin lopettaa, sen parempi se on terveydelle.

Lähde: She Knows