Syöpärekisteri on raportoinut syöpänäytteiden määrän vähentyneen koronapandemian alettua ja nyt myös uusien diagnoosien määrän on havaittu laskeneen.

Suomen Syöpärekisterin ennakkoarvion mukaan uusia syöpiä todettiin vuonna 2020 noin 1 200 vähemmän kuin vuonna 2019. Syöpäjärjestöjen mukaan väestön ikääntyessä vuosittaisen tapausmäärän on kuitenkin ennustettu kasvavan.

Tilastojohtaja Janne Pitkäniemi Suomen Syöpärekisteristä pitää syöpädiagnoosien määrän laskua huolestuttavana. Tämä johtuu siitä, että viivästynyt diagnoosi saattaa johtaa pidemmälle edenneisiin ja vaikeammin hoidettaviin kasvaimiin.

Ero todettujen syöpien määrissä oli suurimmillaan toukokuussa, jolloin uusia syöpiä todettiin noin 700 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

”Näyttäisi siltä, ettei huhti-toukokuun 2020 vajausta uusien syöpien määrässä ole saatu loppuvuodesta kurottua, vaikka loppuvuoden uusien syöpien lukumäärä olikin lähempänä vuoden 2019 tasoa”, Pitkäniemi kertoo.

Nämä tehdyt laskelmat uusista syövistä perustuvat syöpärekisteriin raportoituihin syöpänäytetietoihin. Tiedot tarkentuvat vielä vuoden 2020 ennakkotilaston sekä varsinaisen vuositilaston valmistuessa.