Avioliittolain muuttumisen myötä tapahtuu myös joukko muita lainmuutoksia.

Maaliskuun 1. päivä 2017 on Suomessa historiallinen, sillä tasa-arvoinen avioliittolaki on tullut tänään voimaan. Lakimuutoksen myötä samaa sukupuolta olevat paritkin voivat mennä naimisiin.

Kampanja avioliittolain muuttamiseksi alkoi tasa-arvon päivänä 19. maaliskuuta 2013, mistä alkaen halukkaat pystyivät allekirjoittamaan kansalaisaloitteen avioliittolain muuttamisesta sukupuolineutraaliksi. Yhteensä 166 851 ihmistä allekirjoitti aloitteen ennen kuin se luovutettiin eduskunnan käsiteltäväksi.

Eduskunta äänesti avioliittolain muutoksen puolesta ja presidentti Sauli Niinistö vahvisti sukupuolineutraaliin avioliitolakiin liittyvät avioliittolain muutokset helmikuussa 2015.

Avioliittolain muutoksen myötä tapahtuu myös joukko muita lainmuutoksia. Jatkossa samaa sukupuolta olevat aviopuolisot voivat adoptoida yhdessä, mikä ei ollut mahdollista rekisteröidyssä parisuhteessa, koska adoptiolaissa on määrätty, että vain aviopuolisot voivat adoptoida yhdessä.

Lain muututtua parisuhteiden rekisteröinti ei ole enää mahdollista eikä se ole enää siis vaihtoehto avioliiton solmimiselle. Aiemmin parisuhteensa rekisteröineet voivat halutessaan muuttaa suhteensa avioliitoksi yhteisellä ilmoituksella maistraattiin.

Tasa-arvoisen avioliittolain voimaantulon myötä myös transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annettu laki muuttuu, sillä siitä poistui niin kutsuttu naimattomuusvaatimus, jonka mukaan sukupuolen vahvistamista hakeva henkilö ei saanut olla avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa. Tämän lisäksi laista poistui säännös, jonka mukaan avioliitto on muuttunut rekisteröidyksi parisuhteeksi sukupuolen vahvistamistilanteessa.

Myös uskonnonvapauslaissa on tapahtunut sukupuolineutraalin avioliiton voimaan tulemisen myötä muutos, jonka mukaan jatkossa äidillä on viime kädessä oikeus päättää alle vuoden ikäisen lapsen liittämisestä uskontokuntaan. Kerroimme tästä muutoksesta helmikuussa ja voit lukea uutisen aiheesta täällä.

Sosiaalisessa mediassa historiallinen päivä on otettu ilahtuneena vastaan niin yritysten, julkisuuden henkilöiden, päättäjien kuin tavallisten kansalaistenkin keskuudessa. Alla poimintoja Twitteristä: