Onnellisen, hyvän parisuhteen salaisuutta on selvitetty tutkimuksilla vuosikymmenten ajan, ja jälleen yksi tutkimus on perehtynyt aiheeseen.

Tätä uutta tutkimusta johtaneen tutkija Samantha Joelin mukaan valtaosassa parisuhdetutkimuksia mitataan vain muutamaa muuttujaa. Joel kollegoineen sen sijaan analysoi yli 11 000 pariskunnan tietoja, jotka oli saatu 43 datasetistä, joissa parisuhteita oli seurattu keskimäärin vuoden ajan, kertoo CNN.

Analyysin perusteella tutkijat määrittelivät, kuinka laajasti he voisivat ennustaa parisuhteiden laatua ja mitkä mittarit ennustaisivat sitä parhaiten. Tutkijoille selvisi, että parisuhteen laadusta kertoo paljon enemmän se, minkälaisena sen itse kokee (esim. kuinka tyytyväiseksi ja sitoutuneeksi kokee kumppaninsa ja kuinka paljon arvostaa itse kumppaniaan) kuin kummankaan suhteen osapuolen luonne ja persoona.

”Kun on kyse tyydyttävästä parisuhteesta, on tärkeämpää millaisen kumppanuuden rakennat kuin minkälaisen kumppanin valitset”, Joel kertoi CNN:lle.

Toisin sanoen, ei kannatta keskittyä niin paljon siihen, onko henkilö sinun tyyppiäsi tai täyttääkö hän kaikki vaatimukset, joita sinulla on kumppanille. Sen sijaan on tärkeämpi ajatella, miten toimitte toistenne kanssa ja saako parisuhteesi sinut tuntemaan olosi tyytyväiseksi.

Oma käsitys suhteesta merkitsee enemmän

Tutkijat arvioivat parisuhteen laatua perehtymällä yksilöllisiin tunnusmerkkeihin, kuten ikään, sukupuoleen, tuloihin ja luonteenpiirteisiin, sekä parisuhteen tunnusmerkkeihin, kuten hellyyteen, konflikteihin, tukeen ja niin edelleen. CNN:n mukaan henkilön oma näkemys parisuhteesta vastasi tutkimuksen alussa 45 prosenttia senhetkisestä tyytyväisyydestä parisuhdetta kohtaan ja noin 18 prosenttia tutkimuksen lopussa.

Parhaiten henkilön tyytyväisyyttä ennustivat nämä parisuhteen tunnusmerkit:

  1. Kuinka sitoutuneeksi kokee kumppanin
  2. Arvostus
  3. Seksuaalinen tyytyväisyys
  4. Kuinka tyytyväiseksi kokee kumppanin
  5. Konfliktit

Henkilön yksilölliset tunnusmerkit sen sijaan vastasivat tutkimuksen alussa 21 prosenttia senhetkisestä tyytyväisyydestä ja noin 12 prosenttia tutkimuksen lopussa. Parhaiten henkilön parisuhdetyytyväisyyttä ennustivat nämä yksilölliset tunnusmerkit:

  1. Tyytyväisyys elämässä
  2. Negatiivinen vaikuttaminen
  3. Masennus
  4. Kiintymyksen välttely
  5. Kiintymysahdistus

Tutkijat totesivat, että vaikka luonteenpiirteet tai esimerkiksi se, sairastatko masennusta, voivat vaikuttaa parisuhteen laatuun, ei niillä ole niin merkitystä, jos rakennat parisuhteen, jonka koet varmaksi ja tyydyttäväksi. Hyvä parisuhde voi siis selvitä henkilökohtaisista vaikeuksista ja ongelmista.

”Parisuhde on enemmän kuin osiensa summa”

CNN:n mukaan tutkimus nojaa itseraportointiin osallistujilta. Joel myös totesi, että tulevissa tutkimuksissa pitäisi selvittää, voisivatko tulokset olla erilaiset, jos noita tunnusmerkkejä mitattaisiin havainnointi- tai fysiologisilla tutkimuksilla.

Tutkimuksen tuloksista voi kuitenkin ottaa onkeensa tiettyjä seikkoja. Ensinnäkin on tärkeä kiinnittää huomiota parisuhteen dynamiikkaan.

”Minusta vaikuttaa siltä, että parisuhde on enemmän kuin osiensa summa. Se on enemmäkin parisuhdedynamiikka itsessään kuin yksilöt, joista parisuhde muodostuu, millä vaikuttaa olevan eniten merkitystä parisuhteen laadun kannalta”, Joel totesi.

On myös hyvä kiinnittää huomiota siihen, mitä itse parhaillaan tunnet parisuhteeseesi liittyen.

”Toinen tutkimuksen viesti on se, että vaikka nämä käsitykset ennustivat parhaiten suhteen laatua samassa ajassa mitattuna, sama kuvio löytyi seurannassa, mikä antaa ymmärtää, että mitä tunnet nyt, voi jossain määrin olla merkki siitä, mitä tunnet myöhemmin”, psykologi Justin Lavner, joka ei osallistunut tutkimuksen tekoon, kertoi CNN:lle.

Joelin johtama tutkimus julkaistiin Proceedings of the National Academy of Sciences -lehdessä ja voit tutustua siihen tarkemmin täällä.

Lähde: CNN