Tällä hetkellä Suomi on rabiesvapaa maa, mutta tilanne voi hyvinkin muuttua tulevaisuudessa.

Suomen Eläinlääkäriliitto on varoittanut, että ihmisen rabieskuolema on Suomessa vain ajan kysymys. Syy on ulkomaisten rescue-koirien jatkuvasti lisääntyvässä määrässä ja nykyisissä tuontiehdoissa.

Rabies, eli raivotauti tai ihmisellä vesikauhu, on viruksen aiheuttama hermostosairaus, joka tarttuu sairastuneen eläimen puremasta tai nuolaisusta. Eläinlääkäriliiton mukaan sairaus johtaa oireiden alettua aina tuskalliseen kuolemaan; rabiekseen kuolee vuosittain maailmanlaajuisesti lähes 60 000 ihmistä, joista 98 prosenttia on saanut tartunnan koiralta.

Sairastuminen voidaan varmasti ehkäistä ainoastaan ennen altistumista tai välittömäti altistumisen jälkeen annettavalla, usean rokotuksen sarjalla. Rabiesmaissa koiran pureman jälkeen varmuuden vuoksi annettavien rokotussarjojen kustannukset ovat terveydenhuollolle huimat, ja Suomessakin näiden julkisen terveydenhuollon varoista kustannettavien rokotussarjojen määrä on ollut viime vuosina voimakkaassa kasvussa.

Vaikka vesikauhuinen koira kuvataan usein vaahtosuisena, aggressiivisena petona, todellisuudessa rabieksen epäileminen oireiden perusteella on vaikeaa, sillä oireet voivat olla etenkin aluksi varsin ylimalkaiset. Rabiesta kantavalla koiralla on useita päiviä aikaa altistaa kaikki ympärillään olevat ihmiset ja eläimet, ennen kuin rabiesta osataan epäillä, sillä virus tarttuu jo muutama päivä ennen näkyvien oireiden alkamista.

Suomeen satoja koiria, jotka ovat rokottamattomia tai vasta-ainetaso riittämätön

Eläinlääkäriliiton tiedotteen mukaan Suomeen tuodaan Ruokaviraston riskiarvioinnin mukaan vuosittain 400 rabiesrokottamatonta koiraa. Lisäksi maahan tuodaan satakunta koiraa, jotka on oletettavasti rokotettu, mutta joiden rabiesvasta-ainetaso on riittämätön.

Rabieksen itämisaika tartunnasta oireiden alkamiseen on muutamasta viikosta jopa puoleen vuoteen. Näin ollen vesikauhuun voi sairastua koira, joka on saanut tartunnan ennen rabiesrokotteen antamista.

Tämän lisäksi maissa, joissa rabiesta esiintyy, on rokotusprosessissa usein puutteita. Rokotteiden laatu voi olla heikko ja niitä saatetaan säilyttää ja/tai annostella väärin, ja mikä tahansa virhe johtaa helposti vasta-aineiden riittämättömään tasoon rokotetullakin koiralla.

Eläinlääkäriliitto huomauttaa, että myös asiakirjojen suoranaista väärentämistä tapahtuu. Suomessa eläinlääkäri tarkastaa tuontikoiralta rokotusten voimassaolon ja tuontiehtojen täyttymisen aina ensimmäisen eläinlääkärikäynnin yhteydessä, mutta näin ei kuitenkaan saada kiinni koiria, joissa rokotus ei ole syystä tai toisesta saanut aikaan tarvittavaa vasta-ainetuotantoa tai joiden asiakirjat on väärennetty.

Suomi on vielä rabiesvapaa maa

Rabies ei ole ainoa tuontikoiriin liittyvä kansanterveydellinen riski, mutta koska sairaus johtaa poikkeuksetta kuolemaan, sen uhka olisi Eläinlääkäriliiton mukaan syytä ottaa nykyistä vakavammin. Mikäli tuontivaatimuksena olisi rokotuksen tehon eli koiran vasta-ainetason mittaamien jo lähtömaassa ennen Suomeen tuontia, voitaisiin tartuntaa kantavien koirien tuonti estää lähes sataprosenttisesti.

Tällä hetkellä Suomi luetaan rabiesvapaaksi maaksi ja Eläinlääkäriliiton mukaan tämä tila on tärkeää säilyttää terveydellisten, eläinsuojelullisten ja taloudellistenkin syiden takia. Nykyisten tuontiehtojen valossa ja ulkomaisten rescue-koirien jatkuvasti lisääntyvän määrän myötä ihmisen kuolema rabiekseen Suomessa on kuitenkin vain ajan kysymys.

Rescue-koirien maahantuonnista käydään Suomessa, muissa Pohjoismaissa ja maailmanlaajuisestikin kiivasta keskustelua. Norja kielsi rescue-koirien tuonnin ulkomailta kokonaan vuoden 2019 alkupuolella vedoten tautiriskiin, joka on perustelujen mukaan mahdotonta saada hyväksyttävälle tasolle ilman täyskieltoa.

Eläinlääkäriliiton tiedotteen mukaan Tanskassa keskustellaan parhaillaan mahdollisuudesta vähintäänkin rajoittaa rescue-koirien tuontia. Yhdysvallat kielsi alkuvuodesta rescue-koirien tuonnin Egyptistä, sillä maahan oli päässyt EU:ta tiukemmista tuontiehdoista huolimatta kolme rabiesta kantavaa koiraa.

Voit lukea lisää rabieksesta muun muassa Ruokaviraston ja Terveyskirjaston sivuilta.