Ovatko avoimet suhteet yleistymässä? Suomalaisista ainakin moni haaveilee tästä suhdemuodosta.

Noin viidennes suomalaisista haaveilee avoimesta suhteesta, paljastaa Kaalimato.comin teettämä kysely. Avoin suhde on parisuhteen muoto, jossa osapuolilla on lupa harrastaa seksuaalista toimintaa muidenkin kuin oman kumppanin kanssa.

Kyselyssä 19 prosenttia vastaajista kertoi avoimen suhdemuodon kutkuttavan ajatuksena. Kaalimadon mukaan tämä ei ole ihme, sillä avoin suhde voi tuoda parisuhteeseen kaivattua säpinää sekä uudenlaisia kokemuksia.

Avoin suhde voi myös vahvistaa hyvän parisuhteen peruselementtejä, kuten kumppanien välistä luottamusta. Luja luottamus onkin Kaalimadon seksuaaliterapeutti Annukka Lavikaisen mukaan yksi edellytys, jotta avoin suhde toimii.

Luottamuksen lisäksi avoin suhde vaatii toimiakseen rehellisyyttä sekä jatkuvaa kommunikointia. Lavikainen korostaa, että suhde omaan kumppaniin on tärkeää pitää tärkeysjärjestyksessä muiden partnereiden edellä.

Tällaisille ihmisille avoin suhde ei sovi

Suomalaisten keskudessa suhteen avaaminen kiinnostaa selvästi enemmän miehiä. Kaalimadon kyselyssä neljännes (24 %) miehistä kertoi haaveilleensa avoimesta suhteesta, kun naisista samoin koki 13 prosenttia.

Suhteen avaamisen kiinnostavuuden taustalla voi olla jokin puute omassa suhteessa. Lavikaisen mukaan useimmiten parisuhteen toinen osapuoli tai molemmat kokevat, etteivät saa kaikkia fyysisiä tai psyykkisiä tarpeitaan täytettyä oman kumppaninsa kanssa.

”Parisuhteen seksielämän haasteiden ei kuitenkaan tarvitse olla isoja eikä niitä ole välttämätöntä olla lainkaan”, seksuaaliterapeutti sanoo.

Kaikille avoin suhde ei kuitenkaan sovi.

”Suhteen avaaminen voi tuoda mukavaa vaihtelua mille tahansa parisuhteelle, mutta kovin mustasukkaisille luonteille en sitä lähtökohtaisesti suosittelisi”, Lavikainen kertoo.

Avoin suhde ei katso eikää tai elämäntilannetta

Moni saattaa kuvitella, että avoin suhde kiinnostaa vain nuoria, mutta Kaalimadon kyselyn tulokset puhuvat toista kieltä. Eniten kiinnostusta on 25-34-vuotiaiden keskuudessa (26 %), mutta myös esimerkiksi 65-70-vuotiaista 14 prosenttia on haaveillut avoimesta suhteesta.

”Seksiä ja seksuaalisuutta käsitellään nykyään paljon monimuotoisemmin mediassa ja julkisuudessa ylipäätään, joka varmasti lisää ihmisten rohkeutta elää oman näköistä elämää”, Lavikainen toteaa.

Sinkuista sekä yhdessä ja erikseen asuvista seurustelevista suomalaisista reilu viidennes on haaveillut avoimesta suhteesta, kun taas naimissa olevista näin on tehnyt 14 prosenttia. Lavikaisen mielestä avoin suhde toimii joustavasti eri elämäntilanteissa eikä perheellisyyskään ole este.

”Aina seksiin liittyvät tarpeet ja halut eivät kohtaa parien välillä tai seksin harrastamiseen voi liittyä muita haasteita. Avoin suhde voi olla tällaisessa tapauksessa loistava kompromissi, mutta toki pariskunnan on oltava yhtä mieltä asiasta”, Lavikainen kertoo.

”Suhdetta ei voi avata, jos vain toinen niin haluaa”, seksuaaliterapeutti korostaa.

Avoin keskustelu ja yhteiset pelisäännöt

Jos sinua kiinnostaisi avoin suhde, ota asia rohkeasti puheeksi kumppanisi kanssa. Lavikainen neuvoo keskustelemaan siitä, miksi suhteen avaaminen kiinnostaa ja millaisia pelkoja siihen liittyy.

Kumppanin on hyvä antaa rauhassa prosessoida ehdotusta ja pohtia, miten hän siihen suhtautuu. Jos hän on kanssasi samaa mieltä ja halukas avaamaan suhteen, keskustelkaa sitten yhteisistä pelisäännöistä.

”Ennen suhteen avaamista on hyvä sopia esimerkiksi siitä, kerrotaanko muista partnereista toiselle, mitä partnerin kanssa voi tehdä, saako samaa partneria tavata useammin ja miten ehkäisystä huolehditaan”, Lavikainen sanoo.

Kun suhteesta on tullut avoin, on Lavikaisen mukaan syytä pitää kiinni jatkuvasta, avoimesta keskusteluyhteydestä. Seksuaaliterapeutti muistuttaa, että kaikkeen ei voi varautua ennalta ja on inhimillistä, että omat sekä kumppanin tunteet muuttuvat – etenkin jos avoimesta suhteesta ei ole ollut aiempaa kokemusta.

”Sovittakaa sääntöjänne uudelleen, mikäli huomaatte, että jokin ei toimi tai tunnu itsestä tai kumppanista hyvältä”, Lavikainen suosittelee.

Avaamalla suhde suojeltiin muuta, mitä suhteessa on

Kaalimato.com selvitti, millaisia kokemuksia suomalaisilla on avoimesta suhteesta ja antoi mahdollisuuden avata ajatuksia omin sanoin. Alla neljän suomalaisen mietteet avoimesta suhteesta.

”Erotan tiukasti avoimet suhteet ja polyamorian. Mielestäni avoin suhde on parempi työkalu kuin elämäntapa, ja sen tulisi palvella ’primäärisuhdetta’. Oma suhteeni avattiin, koska henkilökohtaisista syistä emme voineet harrastaa seksiä yhdessä. Avaamalla suhde ehkäistiin ”puutteen” luomaa eripuraa ja suojeltiin sitä muuta, mitä suhteessa on.”
-Nainen 31 vuotta

”Omalla tavallaan avoin suhde kiehtoo, mutta samalla miettii, kestääkö henkinen kantti sen kanssa toimimiseen. Mikäli oma parisuhde kuivuisi pahemmin kasaan tai haluaisimme hakea piristystä avoimilta vesiltä, niin yhteisellä päätöksellä avointa suhdetta voisi lähteä rakentamaan. Tietysti tuota ennen pitäisi sopia selkeät pelisäännöt, miten toimisimme ja milloin peliä pitäisi miettiä uudestaan. Tärkeintähän olisi, että kaikki kokisivat saavansa jotain positiivista aiheesta, eikä kenelläkään alkaisi mustasukkaisuus vaivaamaan.”
-Mies 40 vuotta

”Olen elänyt avoimessa suhteessa nyt kolme vuotta, enkä enää koskaan halua takaisin monogamiaan. Aiemmat suhteet ovat aina päättyneet siihen, että jompikumpi on kyllästynyt ja ihastunut johonkuhun muuhun, vaikka suhteessa sinänsä ei mitään vikaa olisikaan. Minun ja kumppanini seksuaaliset tarpeet eroavat toisistaan melko paljon, joten avoin suhde vähentää suorituspaineita. Selitän homman ihmettelijöille usein näin: Jos minä haluan joogaan, mutta kumppanini ei, menen joogaan jonkun muun kanssa ja kumppanini saa tehdä, mitä haluaa.”
-Nainen 24 vuotta

”Avoin suhde ei sopisi minulle. Tahdon olla itse lojaali puolisolleni ja toivon samaa myös puolisolta minua kohtaan. Olen myös hieman mustasukkainen ihminen, enkä pystyisi kuvittelemaan puolisoani harrastamassa seksiä jonkun toisen kanssa samaan aikaan, kun on parisuhteessa kanssani. Myöskään omatuntoni ei sallisi minun olevan jonkun muun kanssa samaan aikaan, kun olen toisen kansaa parisuhteessa, vaikka asia olisi etukäteen sovittu. Olisin vain hyvin kiusaantunut.”
-Nainen 20 vuotta

Kaalimato.comin tilaamaan ja Pohjoisranta BCW:n analysoimaan kyselytutkimukseen vastasi tuhat iältään 18-70-vuotiasta suomalaista. Tutkimusaineisto koottiin verkkotutkimusyhtiö Bilendin M3 Paneelissa huhtikuussa 2021 ja lähtöotos on kansallisesti edustava.