Jos suosit sarkasmia, voit hyvin olla älykkäämpi kuin muut.

Sarkasmi ei ole kaikkien mieleen, sillä osa voi mieltää sen epäystävälliseksi ja se voi aiheuttaa myös pahennusta. Tutkimuksissa on kuitenkin todettu, että sarkasmi voi jopa vahvistaa vilpittömyyttä ihmissuhteissa, kun osapuolet ovat kanssakäymisissä rehellisesti toistensa kanssa.

Sarkasmilla voi olla Lifehackin mukaan myös monia hyödyllisiä tarkoituksia, kuten jännittyneen ilmapiirin keventäminen tai rehellisen näkemyksen tuominen esiin, mitä muut eivät uskaltaneet sanoa ääneen. Sarkasmi antaa myös mahdollisuuden purkaa ja ilmaista turhautumista terveellä tavalla, joka usein huvittaa.

Sarkasmia on kutsuttu nokkeluuden alhaisimmaksi muodoksi, kun taas kirjailija Oscar Wilde on todennut, että sarkasmi on älykkyyden korkein muoto. Wilden kommentille löytyy tukea tieteen maailmasta: Lifehackin mukaan Harvardin ja Columbian yliopistojen tutkijat ovat löytäneet osoituksia siitä, että sarkastiset ihmiset ovat muita älykkäämpiä – alla kolme syytä, miksi näin on:

1. Heidän täytyy ajatella enemmän

Sarkasmi vaatii enemmän ajattelua. Jonkun tokaisuun vastaaminen ei-sarkastisesti on melko helppoa eikä aivojen täydy suorittaa akrobatiaa vastauksen keksimiseksi. Sarkastinen vastaus sen sijaan vaatii enemmän ajattelua samassa ajassa ja vaikka se voi vaikuttaa pieneltä asialta, Lifehackin mukaan se silti lasketaan harjoitukseksi aivoille. Vastausta miettiessä joutuu ottamaan huomioon odotetun vastauksen verrattuna siihen, miltä itsestä todella tuntuu ja niitä yhdistellään mielessä nopeasti luodakseen vastauksen, joka on sekä hauska että kryptinen. Näin muut eivät aina tajua, kun toinen ihminen on ollut sarkastinen.

2. He tunnistavat enemmän mahdollisuuksia

Sarkasmilla vaikuttaisi olevan mahdollisuus avata mieltä laajemmille mahdollisuuksille ja ajattelemaan ”laatikon ulkopuolelta”. Harvardin ja Columbian tutkijat saivat selville, että sarkastisten kommentteja kertovat ja kuulevat suoriutuivat luovuustesteistä jopa kolme kertaa paremmin. Pelkästään altistuminen sarkasmille omasi Lifehackin mukaan yllättävän hyödyn: 75 prosenttia sarkastiselle sisällölle altistuneista keksi ratkaisun hankalaan luovuustehtävään verrattuna vain 25 prosenttiin heistä, jotka altistuivat vilpittömälle sisällölle.

3. He osaavat ajatella abstraktimmin

Sarkasmin ja älykkyyden todella yhdistää se, että sarkasmi avaa oven abstraktille ajattelulle, mikä on Lifehackin mukaan pitkään ollut kytköksissä korkeampaan älykkyyteen. Loppujen lopuksihan vain abstrakti ajattelu merkittävästi erottaa ihmiset eläimistä. Harvardin tutkijoiden mukaan sarkasmi voi hyödyttää jopa työpaikalla, missä abstrakti ajattelu on usein tuottavaisuuden kannalta todella arvokasta. Tutkijoilla oli kuitenkin varoituksensa: varmista, että työkaverisi ymmärtävät sarkasmisi. Tutkimuksessa selvisi, että kaikki eivät ole vastaanottavaisia sarkastiselle huumorille ja se voi saada ihmisiä tuntemaan olonsa jännityneeksi – hyödynnä sarkasmiasi siis niiden kanssa, ketkä sitä todella ymmärtävät.

Lähde: Lifehack