Yksittäisissä unileluissa on todettu turvallisuutta vaarantava valmistusvirhe.

Vuoden 2021 äitiyspakkauksen Laiskiainen-unilelu voi olla vaaraksi lapsille. Kela on tiedottanut, että unilelu vedetään Tukesin päätöksellä pois markkinoilta ja muusta jakelusta.

Yksittäisten unilelujen saumoihin voi muodostua tuotteen normaalissa käytössä aukko, josta lapsi voi päästä käsiksi tuotteen sisällä olevaan vanuun. Kela kertoo, että kyse on Tactic Games Oy:n valmistaman unilelun yksittäisistä tuotteista ja yhdestä Kelaan toimitetusta tuote-erästä.

Kela pyytää lelun vuoden 2021 äitiyspakkauksesta saaneita tarkistamaan saamansa tuotteen. Tarkistus koskee tuote-erää, jonka tunnus on 56798/09-2020, ja tieto tuote-erästä löytyy sivusauman hoitolapusta.

Jos tuote on virheellinen, asiakkaat voivat ottaa yhteyttä Kelan äitiyspakkauksen jakelijaan eli Suomen kirjastopalvelu oy:hyn korvaavan tuotteen hakemiseksi. Yhteyttä ei tarvitse ottaa, jos lelussa ei ole mitään vikaa, sillä vain virheelliset tuotteet vaihdetaan uusiin.

Turvallisuus pääkriteereitä tuotteiden hankinnassa

Kelan mukaan turvallisuus on yksi pääkriteereistä äitiyspakkauksen tuotteiden hankinnassa.

”Seuraamme viranomaisten kanssa hyvin tarkasti tuotteille asetettuja asetuksia ja vaadimme leluista jo tarjousvaiheessa testiraportit, sillä tällaisen tuotteen kohdalla turvallisuus on erityisen tärkeää”, perhe-etuuksien suunnittelija Veera Petäjä sanoo Kelan tiedotteessa.

”Valitettavasti yksittäisissä tuotteissa on ollut valmistusvirhe, jota ei ole voitu huomata pistokokeissa tai pakattaessa tuotteita asiakkaille. Tuotteesta on vaadittu tavanomaiset testiraportit, ja näissä testeissä tätä virhettä ei ole havaittu”, hän lisää.

Kela kertoo, että äitiyspakkaukseen tuotteita toimittavat yritykset tekevät Kelan kanssa kirjallisen sopimuksen, jossa ne sitoutuvat tuoteturvallisuuteen. Äitiyspakkauksen tuotteiden ja niiden valmistusmateriaalien tulee täyttää vaatimukset, joita EU:n ja Suomen lainsäädäntö asettaa turvallisuudelle.

Kela jakaa vuosittain noin 30 000 äitiyspakkausta, joissa on yhteensä yli miljoona tuotetta. Kerroimme aiemmin, mitä vuoden 2021 äitiyspakkaus sisältää sekä kerroimme myös, millainen vuoden 2022 äitiyspakkaus on.