Useilla naisilla nousee paino häiden jälkeen

Paino nousi keskimäärin pari kiloa puolen vuoden aikana häiden jälkeen, mutta heillä, jotka kokivat painostusta laihtua ennen häitä, paino nousi enemmän.

Monet morsiamet laihduttavat ennen suurta päivää, mutta australialaisen tutkimuksen mukaan monet eivät pääse tavoitteeseensa ja heille kerääntyy jopa lisää kiloja pari kuukautta häiden jälkeen. Tulokset saatiin tekemällä 350 australialaiselle naiselle kyselyitä 10 kuukautta ja kuukautta ennen häitä sekä puoli vuotta häiden jälkeen.

10 kuukautta ennen häitä naisilta kysyttiin, onko heillä tavoitepainoa häitä varten ja jos kyllä, millainen se on. Adelaidessa sijaitsevan Flindersin yliopiston tutkijat kyselivät osallistujilta häiden jälkeen, olivatko he pudottaneet painoa vai saaneet sitä lisää.

Noin puolella osallistuneista naisista oli tavoitepaino ja he halusivat laihtua noin yhdeksän kiloa ennen hääpäiväänsä. Tutkimuksesta kävi kuitenkin ilmi, että yhtä kuukautta ennen hääkellojen sointia, tutkimukseen osallistuneiden naisten keskimääräinen paino ei ollut muuttunut.

Tämä johtui Live Sciencen mukaan siitä, että osa naisista laihtui, mutta osalla naisista paino nousi ja näiden kahden ryhmän muutokset kumosivat toisensa. Huolimatta ennen häitä tapahtuneista painomuutoksista, kummankin ryhmän naisilla paino kuitenkin nousi häiden jälkeisen puolen vuoden aikana keskimäärin kaksi kiloa.

Tulokset ovat samoilla linjoilla aiempien tutkimusten kanssa, joiden mukaan naisten paino nousee heidän mentyään naimisiin. Suurin osa näistä tutkimuksista ei ole kuitenkaan pystynyt määrittelemään, kuinka pian hääpäivän jälkeen painoa tuli lisää.

”Häiden jälkeinen painonnousu ei ole yllättävää ja se voi johtua rennommasta ruokavaliosta ja liikuntatavoista, kun tuoreella parilla on iso päivä jo takana”, tutkijat kertoivat Body Image -lehdessä.

Tutkijoiden mukaan on myös yhtä lailla mahdollista, että heikentynyt motivaatio painon ylläpitämisessä samana johtuu siitä, että osallistujat tunsivat jo niin sanotusti napanneen miehen itselleen eikä heidän enää tarvinnut tehdä töitä ulkonäkönsä eteen.

Tutkimuksen aikana kävi myös ilmi, että ne naiset, joille läheiset olivat sanoneet, että heidän pitäisi laihduttaa ennen häitä, saivat enemmän lisää painoa häiden jälkeen kuin he, joilla moista painetta läheisiltä ei tullut. Tutkijat ovat ehdottaneet, että aiheesta pitäisi tehdä lisää tutkimusta ja selvittää, onko tällaisilla naisilla korkeampi riski sairastua esimerkiksi syömishäiriöön.

Tutkijat huomauttivat kirjoituksessaan, että tutkimuksessa olleet naiset oli rekrytoitu häämessuilta, joten tulokset eivät ehkä edusta kaikkia morsiammia ja muissa maissa samaisesta tutkimuksesta voisi tulla erilaiset löydökset.

Lähde: Live Science