Tietyt, poikkeavat luonteenpiirteet omaavilla onnistaa paremmin rakkausrintamalla.

Miksi naiset aina rakastuvat renttuihin, ihmetteli Juliet Jonesin Sydän, mutta tutkimuksen mukaan rentut – tässä tapauksessa poikkeavan persoonallisuuden omaavat – ovat kummankin sukupuolen mieleen.

Evolution and Human Behavior -journalissa julkaistussa tutkimuksessa analysoitiin noin 950 miehen ja naisen avulla erilaisia patologisia piirteitä, jotka vaihtelivat vakavuudeltaan olemattomista diagnosoituihin. Tutkijoiden erityisenä mielenkiinnon kohteena piirteistä olivat neuroottisuus, pakko-oireisuus ja impulsiivisuus.

16-67-vuotiailta osallistujilta kysyttiin yksityiskohtaisia kysymyksiä heidän parisuhdetaustaan, lasten määrään, työhön ja tuloihin, koulutustasoon ja muihin sosioekonomisiin tekijöihin liittyen.

Tuloksista ilmeni, että niin naiset kuin miehet, jotka olivat patologisesti holtittomia (toimivat ilman huolta tai juuri asiaa ajattelematta), omasivat enemmän lyhytaikaisia kumppaneita kuin he, joilla on enemmän ”keskiverto” personaallisuudet – eli eivät osoittaneet selviä patologisia piirteitä.

Myös impulsiivisilla henkilöillä oli enemmän lyhytkestoisia suhteita kuin keskimäärin.

”Vaikka riskejä ottavat ovat itsekkäitä, rikkovat sääntöjä, ovat harkitsemattomia ja kapinallisia, he ovat myös rohkeita, uhkarohkeita, itsenäisiä ja itseensä luottavia sekä elävät kiihkeää ja innostavaa elämää. Tämä kiehtoo monia ihmisiä”, tutkimusta johtanut Fernando Gutiérrez sanoi.

Tutkimuksen mukaan pitkäaikaista kumppania etsittäessä naisilla oli hyötyä neuroottisuudesta. Tutkimukseen osallistuneista naisista neuroottisimmilla oli 34 prosenttia enemmän pitkäaikaisia kumppaneita ja 73 prosenttia enemmän lapsia kuin keskimäärin.

Pakko-oireisen häiriön kohdalla miehet onnistuivat naisia paremmin saamaan pitkäaikaisia kumppaneita. Tutkimuksen mukaan tämä liittyi vahvasti pakko-oireisten miesten suurempaan palkkaan, joka oli kaksi kertaa enemmän kuin vähemmän pakko-oireisilla miehillä.

”Evoluutioteorian näkökulmasta raha tarkoittaa selviytymistä, turvaa ja resursseja lapsille. He ovat myös vakavia, luotettavia ja varautuneita”, Gutiérrez kertoi.

Tutkijoiden mukaan vastoin perinteisempiä käsityksiä, ovat persoonallisuushäiriöt saattaneet kehittyä sosiaalisen ja seksuaalisen strategian muotona sen sijaan, että ne olisivat kehittyneet haitalliseksi sairaudeksi, mitä uusi tutkimus jossain määrin tukee.

Lähde: IFLScience