Pornoa katsovat puoltavat myös todennäköisemmin naisten oikeutta raskaudenkeskeytykseen.

Monet voivat ajatella, että pornoa katsovat ihmiset mieltävät naiset vain seksiobjekteiksi ja jopa vihaavat naisia, mutta uuden tutkimuksen mukaan todellisuus on toinen.

Journal of Sex Reasearch -julkaisussa ilmestyneen tutkimuksen mukaan pornoa katsovat ihmiset mieltävät sekä kohtelevat todennäköisemmin naisia tasavertaisina. He myös yhtä todennäköisesti mieltävät itsensä feministeiksi kuin he, jotka vastustavat suuresti pornoa.

Kanadalaisyliopiston tutkimuksessa käytettiin tietoja yli 28 000 ihmiseltä, jotka osallistuivat General Social Survey -kyselyyn, joka on vuosittainen tutkimus amerikkalaisten asenteista vuodesta 1975 vuoteen 2011.

Osallistujilta kysyttiin muun muassa ovatko he katsoneet aikuisviihdettä viimeksi kuluneen vuoden aikana. Tämän lisäksi heiltä kysyttiin useita kysymyksiä asenteistaan naisia kohtaan.

Kysymyksillä selvitettiin muun muassa sitä, miten osallistujat suhtautuivat naisten työskentelyyn kodin ulkopuolella, naisten poliittisiin virkoihin ja abortin laillisuuteen. Osallistujilta kysyttiin myös, mielsivätkö he itsensä feministeiksi.

Tutkimuksen mukaan noin 23 prosenttia vastaajista kertoi katsoneensa pornoa kuluneen vuoden aikana. Tähän ryhmään kuuluneet miehet ja naiset omasivat tavavertaisemmat asenteet naisten kodin ulkopuolella työskentelyn suhteen sekä puolustivat enemmän oikeutta aborttiin kuin he, jotka eivät katsoneet pornoa.

Tutkijat eivät kuitenkaan löytäneet todellista eroa pornoa katsovien ja sitä välttävien suhteen, kun oli kyse tunnistautumisesta feministiksi. Molemmat ryhmät kutsuivat itseään yhtä todennäköisesti feministiksi.

Voit lukea lisää tutkimuksesta täältä.

Lähde: Cosmopolitan