Miehet näyttävät viehättävämmältä, jos nainen saa tietää miehen olevan haluttu muidenkin mielestä.

Miesten viehättävyys naisten silmissä ”tehostuu”, jos he ovat suosittuja muiden naisten keskuudessa, tutkijat ovat paljastaneet. Tämä voi johtua siitä, että naisilla on tapana mieltää varatut miehet uskollisemmaksi ja sen johdosta paremmaksi kumppaniksi kuin sinkkumiehet, kertoo Daily Mail.

Samankaltainen taipumus on myös kaloilla ja linnuilla, sillä se auttaa naaraita valitsemaan laadukkaat koiraat parittelukumppaneiksi. Tutkimuksen mukaan tämä vuorostaan tarjoaa niille evolutiivisen edun.

”Aiemmat tutkimukset ovat väittäneet, että naiset valitsevat muiden naisten suosimia miehiä, koska jos nämä miehet ovat jo parisuhteessa, on heillä todennäköisesti hyviä ominaisuuksia, kuten kiltteys, mitä ei voida arvioida ulkonäön perusteella”, tutkimuksen tekoon osallistunut tohtori Catharine Cross St Andrewsin yliopistosta kertoi Daily Mailille.

”Joissakin lintu- ja kalalajeissa on nähty, että monet naaraat päättävät paritella saman koiraan kanssa, joten on väitetty, että naiset kopioivat toistensa parivalintoja myös”, hän jatkoi.

”Tutkimuksemme antaa kuitenkin ymmärtää, että toisten käytöksen kopioiminen on hyödyksi jokaisella elämänalueella, mikä voi myös sisältää sen, missä asua ja mitä syödä. Se antaa ymmärtää, ettei miehissä ole mitään erityistä”, Cross totesi.

Selvittääkseen millä elämänalueilla naiset kopioivat toisiaan, tutkijat keräsivät viehättävyysarvioita kuville miesten kasvoista, miesten käsistä ja abstraktista taiteesta. Daily Mailin mukaan tutkijat näyttivät 49 naiselle 30 kuvaa miehistä ja pyysivät arvioimaan ne asteikolla ”ei lainkaan viehättävä” – ”todella viehättävä”.

Osallistujille näytettiin myös keskivertotulos muiden naisten arvioista. Näytetty keskiarvo kuitenkin vaihteli todellisesta keskivertotuloksesta keskiarvoon korkeimmista ja alhaisimmista arvioista.

Scientific Reports -journalissa julkaistun tutkimuksen tulokset osoittivat, että naisiin vaikutti merkittävästi toisten mielipiteet, sillä naiset muuttivat arvioitaan miesten kuvista 13 prosentilla keskiarvot nähtyään. He muuttivat arvioitaan 13 prosentilla myös miesten käsistä sekä 14 prosentilla taidearvioitaan muiden mielipiteiden perusteella.

Tutkijat tulivat siihen tulokseen, että naiset saattavat kopioida muiden valintoja, koska ovat vähemmän luottavaisia omiin näkemyksiinsä. He saattavat myös olla miehiin verrattuna vähemmän varmoja siitä, kenet mieltävät viehättäväksi, joten he saattavat todennäköisemmin muuttaa mielensä.

”Kasvojen arvioihin vaikutti sosiaalinen informaatio, mutta ei enemmän tai vähemmän kuin käsi- tai taidekuvien kohdalla”, tutkijat kirjoittivat.

”Naiset vaikuttavat kopioivan muiden naisten kumppanimieltymyksiä, mutta tämä voi yksinkertaisesti johtua siitä, että ihmisillä on luontainen taipumus ottaa vaikutteita muiden mielipiteistä”, tutkijat totesivat.

Daily Mailin mukaan tutkijat uskovat, että osallistujien arviot viehättävyydestä olivat vaikutuksille alttiita voimakkaammin, kun heitä pyydettiin arvioimaan henkilöä pitkäaikaisen kumppanuuden kannalta lyhytaikaisen sijaan. Tämä voi johtua siitä, että pitkäaikaisen kumppanin sopivuus pohjautuu piirteisiin, kuten prososiaalisuuteen ja halukkuuteen sijoittaa jälkikasvuun ja näitä piirteitä on usein vaikea yhden yksilön huomata.

Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että viehättävien naisten kumppanit ovat tavoitellumpia kuin vähemmän viehättävien kumppanit. Tämä johtuu siitä, että laadukkaaksi kumppaneiksi mielletyillä on todennäköisemmin viehättävämmät kumppanit.

Tutkimus osoitti myös, että lesbot ja biseksuaalit naiset mielsivät varatut miehet myös viehättävämmäksi. Tämä viittaa siihen, että naiset saavat vaikutteita samalla tavalla, mielsivätpä he miehet mahdollisiksi kumppaneiksi tai eivät.

Voit tutustua tutkimukseen tarkemmin täällä.

Lähde: Daily Mail