Naisilla on paremmat ominaisuudet johtaviin rooleihin kuin miehillä.

Vaikka työmaailmassa johtajat ovat usein miehiä, ovat naiset tutkimuksen mukaan sopivampia johtaviin rooleihin, kertoo The Independent. Professori Øyvind L. Martinsen BI Norwegian Business Schoolista johti tutkimusta, jossa arvioitiin lähes 3 000 johtajan persoonallisuutta ja luonteenpiirteitä.

The Independentin mukaan tutkimuksessa todettiin, että lähes joka alueella naiset olivat parempia johtajia kuin miespuoliset kollegansa. Naiset päihittivät miehet neljässä kategoriassa viidestä tutkitusta kategoriasta: aloitekyky ja selkeä kommunikointi, avoimuus ja innovaatiokyky, sosiaalisuus ja tuki sekä järjestelmällinen johtajuus ja tavoitteiden asettaminen.

Miehet kuitenkin olivat naisia parempia käsittelemään työhön liittyvää stressiä ja tutkimuksen mukaan miehet olivat emotionaalisesti vakaampia.

”Yritysten täytyy aina pyrkiä houkuttelemaan asiakkaita ja lisätä tuottavuutta ja voittoa. Tuloksemme osoittavat, että naiset luonnostaan yleisesti sijoittuvat miehiä korkeammalle kyvyissään innovoida ja johtaa selkeästi ja vaikuttaen”, professori Martinsen kommentoi.

The Independentin mukaan toiveissa on, että Martinsenin tutkimuksen tulokset muuttuvat työelämän normeja. Vaikka ihmiset voivat ajatella edistystä tapahtuneen, esimerkiksi Yhdysvalloissa naisjohtajien määrä 500 vahvimman yrityksen joukossa laski yli 12 prosentilla vuonna 2016.

”Tutkimus viittaa, että naisjohtajat voivat kompastella, koska ovat taipuvaisempia huolehtimaan tai alhaisemman emotionaalisen vakautensa takia”, tutkimuksen tekoon osallistunut professori Lars Glasø kertoi.

”Tämä ei kuitenkaan romuta sitä faktaa, että naiset ovat selvästi soveltuvampia johtaviin rooleihin kuin miespuoliset kollegansa. Jos päätöksentekijät jättävät tämän totuuden huomiotta, he voivat tosiasiassa palkata vähemmän päteviä johtajia ja heiketentää tuottavuutta”, hän painotti.

Mitä mieltä olet tutkimustuloksesta? Kerro se kommenteissa!

Lähde: The Independent