Leveälantioisilla naisilla on myös enemmän yhden illan juttuja kuin kapeamman lantion omaavilla naisilla.

Leedsin yliopistossa Pohjois-Englannissa tehdyn tutkimuksen mukaan enemmän yhden illan juttuja harrastavilla naisilla on leveämpi lantio. Tutkimuksessa perehdyttiin siihen, miten naisen vartalon rakenne vaikutti hänen seksuaaliseen käytökseensä, ja siinä pyrittiin selvittämään kumpi on parempi ennustava tekijä naisten seksuaaliselle käytökselle, lantion leveys vaiko vyötärö-lantio-suhde.

Yhden illan juttu -käytös vaikutti suuresti naisten seksikumppaneiden määrään, mikä vuorostaan korreloi lantion leveyden, ei vyötärö-lantio-suhteen kanssa. Tutkimuksesta selvisi, että yli 36 senttiä leveän lantion omaavilla naisilla on enemmän seksikumppaneita ja yhden illan juttuja kuin naisilla, joiden lantion leveys oli alle 31 senttiä.

Tutkimukseen osallistui 148 18-26-vuotiasta naista, joilla oli ollut kaikilla ainakin yksi seksikumppani elämänsä aikana. Näiden naisten lantion leveys sekä lantion ympärysmitta leveimmästä kohdasta ja vyötärön ympärysmitta kapeimmasta kohdasta mitattiin tutkimusta varten.

Sen lisäksi naiset vastasivat kyselyyn heidän seksuaalisesta taustastaan. Kyselyssä selvitettiin muun muassa ikää, jolloin he menettivät neitsyytensä, seksikumppaneiden määrää sekä tietoja emotionaalisesti merkittävistä seksuaalisista suhteista, joita heillä oli ollut.

Tutkimusta tehneet Colin A. Hendrie, Victoria J. Simpson ja Gayle Brewer olettavat, että leveälantioiset naiset harrastavat seksiä todennäköisemmin, koska synnytysprosessi on yleisesti helpompi ja vähemmän traumaattinen heille kuin kapeamman lantion omaaville naisille.

”Naisten lantion leveydellä on suora vaikutus heidän riskiinsä kokea mahdollisesti kuolettava synnytykseen liittyvä vamma. Vaikuttaa siltä, että kun naisilla on kontrolli omasta seksuaalisesta aktiivisuudesetaan, tämä riski heijastuu heidän käytöksessään”, päätutkija Hendrie kommentoi.

”Lantion leveys on tästä syystä ainakin osittain vaikuttanut naisten seksuaaliseen aktiivisuuteen”, hän lisäsi.

Hän kuitenkin lisäsi, että syysuhteesta ei voida tehdä lausuntoja nykyistä dataa käyttämällä ja hänen mukaansa jää nähtäväksi, voidaanko tutkimuksen päätelmiä yleistää muihin kulttuureihin ja muuhun väestöön.

Lähde: Science Daily