Päihteidenkäytön vaikutusta aivojen toimintaan on tutkittu paljon. Tutkimus havaitsi, että aivot saattavat reagoida rahaan samalla tavalla, kuin ne voivat reagoida huumeeseen.

Aivotutkimuksen perusteella rahasta voi tulla riippuvaiseksi. Turku Brain and Mind Centerin johtaja Hasse Karlsson toteaa Talouselämä-lehden artikkelissa, että aivot voivat regoida rahaan samalla tavalla, kuin ne reagoivat kokaiiniin.

Aivojen keskellä sijaitsee striatum eli aivojuovio. Sekä raha- että päihdeannokset aktivoivat siinä mielihyvähormoni dopamiinin tuotannon. Etuaivokuoressa sijaitsevat harkinta, arvot, moraali ja empatia. Mielihyväsysteemien aktivoituminen vie tilaa etuaivokuoren toiminnalta. Päihteen tai rahan himo siis jyrää empatian ja moraalin.

Tutkimuksen koetilanteessa koehenkilöiden tuli tehdä tehtäviä,joista he saivat muutaman kymmenen euron arvoisia palkkioita. Huomattiin, että jo pienet rahapalkkiot aktivoivat mielihyväjärjestelmät.

Raha voi siis addiktoida, kuten päihteet. Jos rahaa kohtaan tuntee himoa siitä huolimatta, että sitä ei todellisuudessa tarvitsisi enempää, asiasta kannattaa huolestua.

Lähde: Talouselämä