Seksi jää muiden asioiden jalkoihin naisten ajatuksissa.

Harris Interactiven tekemän kyselyn mukaan 77 prosenttia naisista ajattelee enemmän rahaa kuin seksiä. Kysely tehtiin 2 000 aikuiselle ja sen tarkoitus oli selvittää, miten varallisuus vaikutti vastaajien seksielämään.

Miehillä rahahuolten vaikutus ei ollut niin suuri kuin naisilla. Vain 47 prosenttia miesvastaajista kertoi ajattelevansa rahaa seksiä useammin.

27 prosenttia kaikista vastaajista kuitenkin paljasti kyselyssä, että rahan määrästä huolehtiminen vähensi kiinnostusta seksiin. Huoli oli yleinen huolimatta siitä, tienasiko vastaaja 50 000 dollaria vuodessa vai 100 000 dollaria vuodessa.

Lähde: Women’s Health