Psykologin mukaan poikavauvat eivät pysty käsittelemään yhtä hyvin stressitekijöitä.

Sukupuolistereotypiat ovat juurtuneet melko tiukkaan yhteiskuntaan, joten itkevän pojan kohdalla voi moni ajatella, ettei hän saisi itkeä – pojat eivät itke, pojat ovat koviksia, machoja. Tämä voi heijastua jopa siihen, miten poikavauvoja kohdellaan, mutta poikavauvat voivatkin olla tyttöihin verratuna herkempiä ja voivat kaivata enemmän hoivaa ja hellyyttä.

Kalifornian yliopiston (UCLA) kliininen psykologi, tohtori Allan Schore kirjoitti poika- ja tyttävauvojen eroavaisuudesta herkkyyden suhteen Infant Mental Health -journalissa ja selitti, miten poikavauvat syntyvät kyvyttömämpinä käsittelemään stressitekijöitä kuin tyttövauvat, kertoo Good Housekeeping.

Tämä eroavaisuus johtuu siitä, että poikavauvoilla on vähemmän itsesäätöisiä stressihormoneja kuin tyttövauvoilla. Toinen vaikuttava tekijä on se, että poikien aivojen oikea puoli, joka vastaa tunteiden kehityksestä, kasvaa hitaammin kuin tytöillä.

Good Housekeepingin mukaan kyse on biologiasta, koska tytöt vain syntyessään omaavat enemmän kemiallista sinnikkyyttä stressitekijöihin nähden. Koska pojilla on vähemmän kestokykyä, on heillä Schoren mukaan suurempi riski sairastua neuropsykiatrisiin häiriöihin, kuten autismiin, alkavaan skitsofreniaan ja tarkkaavaisuushäiriöön.

Schoren mukaan tapa, jolla poikien aivot ja vartalot kehittyvät, on luonnollinen prosessi. Pojat luonnostaan kokevat enemmän turhautumista kuuden kuukauden ikäisenä ja osoittavat intensiivisempiä reaktioita negatiivisiin stressitekijöihin 12 kuukauden iässä – eli pojat eivät ole heikkoja tai vähemmän vahvoja, vaan he ovat vain poikia, kehittyen poikien tavalla.

Vanhemmat voivat kuitenkin auttaa poikavauvojaan tässä herkässä vaiheessa. Good Housekeepingin mukaan maalikkon termein vanhempien täytyy olla vielä lohduttavampia poikavauvojen kohdalla; rauhoittaa vauvaa, kun hän itkee, pitää vauvaa lähellä hieman pidempään ja panostaa hellyyteen ja hoivaan, niin sanottuun TLC:hen (tender loving care).

Good Housekeepingin mukaan tärkeintä on, että jos vanhemman mieleen joskus juolahtaa ajatus siitä, että hän on liian tunteellinen poikavauvansa kanssa tai on liian huolehtiva, kannattaa ajatus sysätä syrjään heti.

Vaikka poikavauvat kaipaavatkin enemmän TLC:tä, Good Housekeepingin mukaan Schore ei käske vanhempia olemaan yhtään vähemmän lohduttavia tyttövauvojen kohdalla, vaikka he ovatkin vähemmän herkkiä kuin pojat. Sen sijaan sekä tyttö- että poikavauvoja pitäisi kohdella samalla rakkaudella ja huolenpidolla – tasa-arvoisesti.

Voit lukea Schoren kirjoituksesta lisää täällä.

Lähde: Good Housekeeping