Rakkaussuhteet tekivät nuorista aikuisista vakaampia.

Tutkimuksen mukaan rakkaudella ja romanssilla voi olla pitkäkestoisia positiivisia vaikutuksia ihmisissä. Kahden saksalaisen yliopiston tutkijat saivat selville, että parisuhteessa olemisella voi olla positiivisia vaikutuksia nuorten aikuisten persoonallisuuden kehitykseen ja se voi jopa vähentää neuroottisuutta.

Tutkijat analysoivat 245 pariskuntaa iältään 18-30-vuotiaita ja perehtyivät korrelaatioon neuroottisuuden ja parisuhdetyytyväisyyden välillä.

”Pystyimme näyttämään, että osallistujista tuli vakaampia rakkaussuhteessa ja heidän persoonallisuutensa vakaantui”, tutkijat sanoivat Journal of Personality -lehden verkkoversiossa julkaistusta tutkimuksestaan.

Brittilehti Daily Mailin mukaan osallistujia pyydettiin myös kuvittelemaan keksittyjä tilanteita ja miettimään, miten he reagoisivat niihin. Yksi tutkijoista selvitti brittilehden mukaan kyseisen osuuden olleen tärkeä, koska neuroottiset prosessoivat ulkoisia vaikutteita eri tavoin.

”He reagoivat voimaakkaammin negatiivisiin ärsykkeisiin ja heillä on taipumus tulkita epäselviä tilanteita negatiivisesti positiivisen tai neutraalin sijaan”, tutkijat kommentoi.

Tutkijoille selvisi Daily Mailin mukaan, että mitä pidempään henkilö on parisuhteessa, sitä vähemmän negatiivisesti hän suhtautuu tilanteisiin.

”Kumppanin saamisesta aiheutuvat positiiviset kokemukset ja tuntemukset voivat muuttaa persoonallisuutta – ei suoraan, mutta epäsuoraan – samalla, kun ajatusrakenteet ja käsitykset oletetuista negatiivisista tilanteista muuttuvat”, tutkija lisäsi.

Lähde: Daily Mail