18-34-vuotiaiden arvot ja uskomukset ovat muuttuneet verratessa samaisen ikäryhmän ajatusmaailmaan vuonna 1975.

Nykypäivän nettisukupolvi pitää koulutusta ja uraa tärkeämpänä kuin avioliittoa ja lasten saamista, mikä on selvästi erilainen ajatusmaailma kuin heitä edeltäneen sukupolven kohdalla. Yhdysvaltain kauppaministeriön julkaisemassa raportissa nettisukupolveen kuuluvien 18-34-vuotiaiden arvoja ja uskomuksia verrattiin vuonna 1975 samaiseen ikäryhmään kuuluneiden uskomuksiin ja arvoihin.

The Independentin mukaan raportista ilmeni, että suurin osa nuorista amerikkalaisista aikuisista uskoo koulutuksellisten ja taloudellisten saavutusten olevan erittäin tärkeitä aikuisuuden virstapylväitä. Tämän lisäksi yli puolet tähän ikäryhmään kuuluvistaa uskoo, ettei avioliitto ja lasten saaminen ole kovin tärkeää aikuiseksi tulemisen kannalta.

Lisäksi näiden kahden sukupolven välillä todettiin se eroavaisuus, että naimisiin menneet nuoret aikuiset tekevät niin nykyisin myöhemmällä iällä heitä edeltäneeseen sukupolveen verrattuna. The Independentin mukaan 70-luvulla kahdeksan kymmenestä oli naimisissa 30-vuotiaaksi mennessä, kun taas nykyisin samaa voidaan sanoa vasta 45-vuotiaiden kohdalla, mutta tämä ei tarkoita sitä, että nuoret aikuiset luopuisivat avioliitosta, vaan he vain odottavat pidempään.

Avioliiton vieroksuminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteivätkö nettisukupolveen kuuluvat olisi vakavissa parisuhteissa. Avoliitosta on tullut nuorten aikuisten keskuudessa nopeimmin kasvava asumismuoto.

Raportin mukaan muutoksia on tapahtunut myös siinä, kuinka moni nainen jää huolehtimaan kodista. 40 vuoden aikana määrä on laskenut 43 prosentista 25-34-vuotiaista ”perheenemännistä” 14 prosenttiin vuonna 2016.

The Independentin mukaan raportin tehneen Jonathan Vespan mukaan löydökset osoittavat, että nykypäivän nuoret aikuiset eroavat heitä edeltäneestä sukupolvesta lähes joka asiassa.

”On selvää, että nykypäivän nuoret aikuiset eroavat edeltäneistä sukupolvista lähes kaikin tavoin: kuinka paljon koulutusta heillä on, heidän työkokemuksensa, milloin he perustavat perheen ja jopa siinä, kenen kanssa he asuvat kasvaessaan”, Vespa sanoi.

”Ei ole yllätys, että kun vanhemmat muistelevat tarinoita nuoruudestaan, että he muistavat kuinka erilaisia heidän kokemuksensa olivat”, Vespa päätti.

Voit tutustua raporttiin tarkemmin täällä.

Lähde: The Independent