”Nyt riitti! Minä lopetan!” Tutkimus selvitti kymmenen yleisintä syytä, miksi näin sanotaan työnantajalle.

Toiset viihtyvät työssään, mutta toiset ovat pohtineet irtisanoutumista. Kun mitta lopulta täyttyy, pohdinta voi muuttua teoiksi.

PsychTests-sivusto, jolla voi tehdä erilaisia psykologisia testejä, keräsi tietoja 871 ihmiseltä, jotka olivat tehneet sivustolla testin, jolla selvitettiin todennäköisyyttä irtisanouta. Sen jälkeen syitä irtisanoutumiselle rajattiin 19 kategoriaan.

Alle on listattu PsychTestin tutkimuksen perusteella kymmenen yleisintä syytä, miksi ihmiset haluavat lopettaa työnsä.

1. Jotain parempaa: 43 prosenttia ihmisistä irtisanoutuisi työstään, jos jotain parempaa tulisi vastaan, kuten työ, joka mahdollistaisi uralla etenemisen tai oman osaamisen laajentamisen.

2. Huono työympäristö: 42 prosenttia lopettaisi, jos joutuisi työpaikkakiusaamisen uhriksi. Samainen määrä ihmisiä ei taas jaksa työpaikan ilmapiiriä juoruilusta toisten suosimiseen.

3. Huono tasapaino työn ja yksityiselämän välillä: Kolmannes ihmisistä on sitä mieltä, että jos työt veisivät liian monta tuntia päivästä niin, ettei aikaa jäisi juuri ollenkaan vapaa-ajalle ja perheelle, he lopettaisivat työnsä.

4. Heikko palkka: 30 prosenttia lähtisi kävelemään työstään, jos heidän palkkansa laskisi selvästi alan standardien alle tai jos kokisivat palkkansa liian huonoksi työhönsä nähden.

5. Tylsyys: Jos työ ei ole tarpeeksi haastavaa tai se on unettavaa, lopettaisi 30 prosenttia ihmisistä tästä syystä.

6. Rajoitetut etenemismahdollisuudet: Kolmannes vaihtaisi työpaikkaa, jos nykyisessä työssä ei olisi mahdollisuutta edetä työpaikalla kohti johtavampia työtehtäviä.

7. Läheisistä tai itsestä johtuvat syyt: 30 prosenttia irtisanoutuisi, jos heidän vanhempansa sairastusiivat tai jos he itse kohtaisivat vakavan henkilökohtaisen ongelman.

8. Käytännöllisyys: Useille käytännöllisyys on työtä tärkeämpää; 20 prosenttia lopettaisi työnsä, jos työmatka olisi liian pitkä tai he eivät pitäisi työpaikan sijainnista.

9. Eettiset ongelmat: Jos työpaikan toimet olisivat omien arvojen vastaiset, puolustaisi 29 prosenttia sitä, mitä uskoo oikeaksi, vaikka se tarkoittaisi irtisanoutumista.

10. Konfliktit työpaikan johdon kanssa: 23 prosenttia lopettaisi työnsä, jos he usein ottaisivat yhteen oman pomonsa kanssa.

Tutkimuksen tietojen keräämisessä käytetyn testin voit tehdä itse täällä.

Lähde: Glamour