Naisten palkkapäivä on torstaina 4. marraskuuta.

Naisten palkkapäivällä tarkoitetaan sitä, että sukupuolten välisen palkkaeron vuoksi naiset työskentelevät tämän päivän jälkeen kuvaannollisesti loppuvuoden ”ilman palkkaa”. Naisten palkkapäivän vieton on aloittaut STTK vuonna 2011 tavoitteenaan havainnollistaa ja konkretisoida palkkaeroa.

Naisten palkkapäivä lasketaan Tilastokeskuksen ansiotasoindeksin toisen neljänneksen tietojen perusteella. STTK:n mukaan tänä vuonna naisten ansiot ovat 84,3 prosenttia miesten ansioista, ja sen perusteella on laskettu, että tänä vuonna naiset tekevät 4. marraskuuta jälkeen töitä palkatta.

Viime vuoteen verrattuna palkkapäivä on tänä vuonna muutaman päivän myöhemmin. Naisten palkkapäivää vietettiin vuonna 2020 marraskuun 1. päivä, kun naisten ansiot olivat 83,8 prosenttia miesten ansioista.

STTK:n mukaan tämä pieni parannus palkkatasa-arvossa on askel oikeaan suuntaan. Kokonaiskuvan kannalta se on kuitenkin STTK:n mukaan täysin riittämätön.

Sitkeään ongelmaan puututtava tehokkaammin

Sukupuolten välinen palkkaero on vuosien ja vuosikymmenten kuluessa pysynyt sitkeästi lähes ennallaan, vaikka tasa-arvoinen palkkaus on perus- ja ihmisoikeus. Naisten selvästi kohonnut koulutustasokaan ei ole palkkatasa-arvoa juurikaan lisännyt.

STTK:n mukaan tähän työelämän sitkeään ongelmaan on edelleen puututtava tehokkaammin ja vaikuttavammin.

”Palkkaeron taustalla on monia syitä ja eron kaventaminen vaatii useita samanaikaisia keinoja”, STTK:n työlainsäädännön asiantuntija Anja Lahermaa toteaa.

”Niitä ovat muun muassa palkka-avoimuus, työmarkkinasopimusjärjestelmän tuottamat paremmat ja tasa-arvoa edistävät palkat ja työehdot, palkkausjärjestelmien ja tasa-arvosuunnitelmien kehittäminen, ammattisegregaation lieventäminen ja perhevapaiden tasaisempi jakautuminen”, hän listaa esimerkkejä.

Samasta ja samanarvoisesta työstä maksettava sama palkka

Naisten palkkapäivänä STTK vaatii, että samasta ja samanarvoisesta työstä maksetaan sama palkka. Hyvinkin erilaiset työt voivat olla vaativuudeltaan samanarvoisia ja sen selvittämiseksi töiden välillä on tehtävä vaativuuden arviointi.

STTK:n mukaan arvioinnin on perustuttava todellisiin työtehtäviin ja niiden työntekijälleen asettamiin vaatimuksiin. Arviointi on tehtävä työnantajan ja henkilöstönedustajan yhteistyönä, ja sen lopputuloksesta on käytävä ilmi, ovatko arvioidut työt yhtä vaativia.

”Ja jos ovat, silloin niistä on maksettava sama palkka”, Lahermaa tiivistää.

STTK korostaa, että jos ei pystytä varmistamaan, että saman työn lisäksi myös samanarvoisesta työstä maksetaan sama palkka, palkkatasa-arvo ei tule toteutumaan.