Ero alkoholin kulutuksen määrässä miesten ja naisten välillä on kaventunut.

Ennen miehet joivat selvästi enemmän alkoholia kuin naiset, mutta nyt tilanne on muuttunut. BMJ Open -journalissa julkaistun uuden tutkimuksen mukaan naiset juovat nykyään jo lähes yhtä paljon alkoholia kuin miehet.

CNN:n mukaan tutkimuksessa analysoitiin neljää miljoonaa ihmistä, jotka olivat syntyneet vuosien 1891 ja 2001 välillä. Tutkimuksessa selvisi, että vielä 1900-luvun alussa miehet joivat yli kaksi kertaa todennäköisemmin alkoholia kuin naiset ja heille kehittyi yli kolme kertaa todennäköisemmin alkoholiin liittyviä ongelmia.

Tutkimuksen mukaan nykyisin sukupuolet ovat lähes samanlaisia alkoholin kulutuksen suhteen: 1980-luvulla syntyneet miehet juovat vain 1,1 kertaa todennäköisemmin kuin saman ikäluokan naiset ja alkoholista aiheutuu ongelmia 1,3 kertaa todennäköisemmin.

CNN:n mukaan tulokset saatiin analysoimalla 68 kansainvälistä tutkimusta, jotka on julkaistu vuosien 1980 ja 2014 välillä. Tutkijat ryhmittelivät osallistujat syntymäpäivien mukaan ja perehtyivät heidän tapoihinsa käyttää alkoholia ja siitä mahdollisesti seuranneita ongelmia.

Tutkimuksessa ei selvitetty syytä, miksi ero alkoholin kulutuksessa on pienentynyt sukupuolten välillä, mutta tutkijat huomauttivat CNN:n mukaan, että naisten muuttuvat perinteiset sukupuoliroolit voivat olla yksi selitys.

Tutkimusta tehneen Katherine M. Keyesin mukaan alkoholin kulutustapojen kehittymisen ymmärtäminen on olennaista, jotta voidaan kehittää tehokkaita hoitokeinoja. Pitkäaikainen alkoholin juominen on yhdistetty moniin terveysongelmiin.

”Olennaista on korostaa, että on olemassa hoitokeinoja kenelle tahansa, joka kärsii alkoholin väärinkäytöstä, niin miehille kuin naisille”, Keyes sanoi.

”Naiset ovat kuitenkin keskiössä, koska naisiin, jotka juovat ja kaipaavat apua, vaikuttaisi liittyvän häpeää, sillä alkoholin juominen nähdään miesten ilmiönä”, tutkija lisäsi.

”Sukupuolten väliset erot vähenevät, joten terveydenhoidon ammattilaisten pitää ottaa naiset huomioon ja opastaa heitä, kun on kyse alkoholin väärinkäytöstä”, Keys jatkoi.

Tutkijoille tutkimuksen viesti olikin selvä: alkoholin juomista ja siihen liittyviä ongelmia ei voida mieltää jatkossa vain miesten ongelmaksi. Tutkimuksen mukaan erityisesti nuorten naisten pitäisi olla yhteisten ponnistelujen kohteena alkoholin käytön ja siihen liittyvien haittojen vaikutuksen vähentämiseksi.

”Jos naisilla on ongelma, heidän täytyy koettaa saada apua. He eivät ole yksin”, Keys päätti.

Voit lukea lisää tutkimuksesta täällä.

Lähde: CNN