Naiset edelleen kertovat todennäköisemmin sukupuolensa vaikuttavan palkkaan ja ylennyksiin työelämässä.

Naiset jäävät edelleen miesten jalkoihin sukupuolensa takia työpaikalla, kun on kyse palkoista ja ylennyksistä. Gallupin tekemän tuoreen kyselyn mukaan naiset kertovat kaksi kertaa miehiä todennäköisemmin, että heidät on sivuutettu ylennyksen suhteen sukupuolensa takia – 12 prosenttia verrattuna viiteen prosenttiin.

Huffington Postin mukaan ero on vielä suurempi, kun on kyse palkasta. 17 prosenttia naisista on kertonut, ettei ole saanut sukupuolensa takia palkankorotusta verrattuna vain neljään prosenttiin miehistä – ero on siis nelinkertainen.

Gallupin teettämän kyselyn mukaan naiset ovat myös harvemmin tyytyväisiä palkkaansa; 22 prosenttia naisista on tyytyväisiä palkkaansa, kun taas miehistä 44 prosenttia sanoo samaa. Yhä useamman naisen mielestä eteneminen uralla on todella tärkeää tai melko tärkeää ja ero asian suhteen miesten ja naisten välillä on melkein kurottu kiinni, Huffington Post kertoo.

Vaikka Gallupin kyselyn tulokset heijastavat suhteellisen alhaista prosenttiosuutta naisista, jotka kokevat suoraa sukupuolisyrjintää työpaikalla, ovat tutkimukset näyttäneet suuren osan syrjinnästä ilmenevän epäsuorasti.

Huffington Postin mukaan monet yritykset ovat muuttaneetkin menettelytapojaan parantaakseen sukupuolten välistä tasapuolisuutta. Esimerkiksi Facebook on muuttanut käytäntöjään reilummaksi naisia kohtaan.

Lähde: Huffington Post