Nyt on juuri se hetki, kun moni miettii, pitäisikö vuoden ensimmäisen kuukauden taukoa alkoholin juomisesta.

Tutkimuksen mukaan aika moni toteutti sen tammikuussa 2020, jolloin haastatteluun osallistuneista peräti 18 prosenttia ilmoitti viettäneensä alkoholittoman tammikuun. Moni heistä oli eläkeläisiä yli 65-vuotiaita. Naisten ja miesten kesken ei löytynyt eroja, vaikka aiempina vuosina tipaton tammikuu on ollut naisten keskuudessa suositumpaa.

Vuosina 2018 ja 2019 tehtiin samanlainen kysely, jolloin tipattoman kertoivat viettäneensä 11(2018) ja 12(2019) prosenttia, joten nousu on ollut vuonna 2020 aika huima.

Moni eli peräti 58 prosenttia jatkoi vuoden 2020 tammikuun jälkeen tipatonta vielä helmikuun puolellakin. 13 prosenttia kertoi juoneensa sen jälkeen normaalia vähemmän alkoholia kuin ennen tipattoman tammikuun viettämistä.

Yleisin syy tipattoman ajan viettämiselle on terveys. Joka kolmas kyselyyn osallistuva kertoi terveyssyiden olevan syy alkoholittoman ajan vietolle. Tipatonta aikaa voi jokainen viettää omalla tavallaan. Mutta sitä voi helpottaa monin eri tavoin esimerkiksi monilla terveellisillä rentoutumistavoilla, kuten joogalla tai avantouinnilla.

Tämä EHYT ry:n Kantar TNS Oy:llä teettämä kysely tehtiin puhelinhaastatteluina 3.- 14.2.2020 välisenä aikana. Siihen osallistui 1004 iältään 18–79-vuotiasta kansalaista.