Kyselytutkimuksen mukaan suurimmaksi esteeksi maallemuuttoon koettiin työhön liittyvät asiat.

Maallemuutto kiinnostaa suomalaisia ja tuoreen kyselyn mukaan jopa 70 prosenttia on kiinnostunut muuttamaan maalle. Arctic Smart Village Oy:n teettämän markkinatutkimuksen mukaan kiinnostus kasvaa merkittävästi yli 30-vuotiaiden perheellisten kohdalla.

Metropolia Ammattikorkeakoululta tilattuun tutkimukseen osallistui 384 vastaajaa. Heidän joukosta 281 oli kiinnostunt tai erittäin kiinnostunut maallemuutosta.

Kun tuloksista poistettiin maalla asuvat, selvisi että kaksi kolmasosaa on harkinnut maalle muuttamista. Kyselyn mukaan suurinta kiinnostus on 35-44-vuotiaiden ja 40-80 000 euroa vuodessa tienaavien ryhmissä.

Arctic Smart Village Oy:n tiedotteen mukaan koronaepidemia on lisännyt maalle muuttamista harkitsevien määrää. Vaikutus on kuitenkin suhteellisen pieni, sillä vain 13 prosenttia oli alkanut harkita maallemuuttoa epidemian takia.

Asuinpaikalta kaivataan rauhallisuutta ja luonnonläheisyyttä

Kyselyssä selvisi, että asuinpaikan ei tarvitse suomalaisten mielestä sijaita lähellä isoja kaupunkeja. Rauhallisuus, luonnonläheisyys ja turvallisuus olivat selvästi yleisimmät asiat, jota ihmiset kaipaavat asuinpaikalta.

Kyselyn mukaan ylivoimaisesti suosituin asumisen muoto on omakotitalo. Tärkein lähellä sijaitseva palvelu on ruokakauppa, jonka haluttiin sijaitsevan alle 5 kilometrin etäisyydellä kodista.

Kirjaston ja peruskoulun läheisyyttä pidettiin kyselyssä jokseenkin tärkeänä, mutta esimerkiksi kirjastoa käytetään pääasiassa hyvin harvoin. Lukion, ravintolan, kulttuuripalveluiden, vaatekauppojen tai kampaamopalveluiden läheistä sijaintia ei pidetty kyselyn tulosten mukaan tärkeänä.

Suurimmaksi esteeksi maallemuuttoon nousivat kysylyssä työhön liittyvät asiat, pitkät etäisyydet ja sopivan asunnon löytäminen. Palveluiden puute nousi myös syissä esiin, mutta toisaalta niitä käytetään harvoin.

Etätyö voi kuitenkin olla maaseudun mahdollisuus; 69 prosenttia kyselyyn osallistuneista oli kokeillut etätyötä ja puolet heistä voisi työskennellä pysyvästi etätyössä. Etätyömahdollisuuksien lisääntyminen voikin Arctic Smart Village Oy:n mukaan näkyä tulevaisuudessa lisääntyvänä maallemuuttona, kun samalla huolehditaan sopivien asuntojen rakentamisesta.

ASV Arctic Smart Village Oy:n Metropolia Ammattikorkeakoululta tilaama markkinatutkimus teetettiin osana HIPPA – Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla -hanketta ja eniten siihen tuli vastauksia Uudeltamaalta. Arctic Smart Village Oy kehittää kestävää asumista ja maaseudun elinvoimaisuutta.