Vaikka enemmistön mielestä pettäminen ei ole hyväksyttävää, on moni kyselyyn osallistunut pettänyt kumppaniaan.

Naiset todennäköisemmin ovat sitä mieltä, ettei pettäminen ole koskaan hyväksyttävää, kun taas miesten mielestä on tiettyjä tilanteita, missä se on hyväksyttävää. Tämä selviää BBC:n teettämästä kyselytutkimuksesta.

The Independentin mukaan kyselytutkimukseen osallistuneista aikuisista 83 prosenttia sanoi kokevansa merkittävää vastuuta olla uskollinen kumppanilleen. Kun osallistujilta kysyttiin, onko pettäminen koskaan hyväksyttävää, ilmeni vastauksissa ero: 80 prosenttia naisista sanoi, ettei pettäminen ole koskaan hyväksyttävää, kun taas miehistä samaa mieltä oli vain 64 prosenttia.

Tämän lisäksi BBC:n tutkimuksessa ilmeni, että lähes kaikki eivät toimi uskomustensa mukaisesti. Vähintään kolme viidestä aikuisesta, joiden mielestä uskottomuus ei ole koskaan hyväksyttävää, oli pettänyt omaa kumppaniaan.

Tulokset ovat osa laajempaa kyselytutkimusta, jolla on selvitetty ihmisten moraalikäsityksiä nykypäivänä. Kyselyssä yli 3 000 yli 16-vuotiasta Iso-Britannian asukasta vastasi kysymyksiin arvoistaan ja moraalistaan suhteessa erilaisiin seikkoihin, kuten ympäristöön, suvaitsevaisuuteen ja maahanmuuttoon.

Voit tutustua kyselyn tuloksiin tarkemmin täällä.

Lähde: The Independent