Peruselintarvikkeiden ostamisen jälkeen nettisukupolvella on kenties hieman yllättäväkin syy, joka saa heidät suuntaamaan työpaikalle päivittäin.

Jotkut meistä lähtevät töihin ylennyksen ja uralla etenemisen innostamina, toisilla motivaationa toimii työ tai vain projekti, johon suhtautuu intohimoisesti. Mutta nettisukupolven kohdalla syy on erilainen: he suuntaavat töihin lomapäivät mielessään.

FlexJobsin teettämän kyselyn mukaan suurin osa nettisukupolveen kuuluvista tekee töitä lomapäiviä kerryttääkseen ja 70 prosentille halu matkustella on suurin syy, miksi he menevät töihin. Halu matkustella oli tärkeyslistalla toisena heti peruselintarvikkeiden ostamisen jälkeen.

Glamourin mukaan FlexJobs teetti kyselyn noin 3 000 ihmiselle, joista 678 oli nettisukupolveen kuuluvia eli 1980-luvun alun ja 1990-luvun puolivälin välillä syntyneitä. Kyselyllä haluttiin selvittää, miten eri sukupolvet haluavat tehdä töitä – eli haluavatko he joustavat työajat.

Myös muille sukupolville matkustelu on tärkeää, mutta ei kuitenkaan arvoasteikossa niin ylhäällä kuin nettisukupolvelle. Kyselyssä ilmeni, että X-sukupolvesta (1980-luvulla nuoruuttan eläneet) 60 prosentille matkustelu oli neljänneksi tärkein syy tehdä töitä ja niin sanotuista baby boomerseista, vuosien 1946 ja 1964 välillä syntyneistä, 47 prosenttia nosti matkustelun viidenneksi tärkeimmäksi syyksi mennä töihin.

Voit tutustua kyselyn muihin tuloksiin lisää täällä.

Mikä saa sinut suuntaamaan töiden pariin? Laskujen maksaminen, ylennyksen saaminen vai kenties lomailu, kuten niin monella nettisukupolveen kuuluvalla? Kommentoi alla!

Lähde: Glamour