Voisiko olla jokin seksikumppanien ihannemäärä, joka ei olisi liikaa eikä myöskään liian vähän?

Sehän on jokaisen omasta mielipiteestä kiinni, mikä on sopiva määrä. Mutta asiaa on silti pystytty tutkimaan tekemällä aiheeseen liittyvä kysely. Kyselyn perusteella saatiin selville se määrä, joka alkoi olla suurimman osan mielestä jo liikaa.

Tutkimukseen vastaajien perusteella saatiin määriteltyä sopiva seksikumppanien määrä

Tähän tutkimukseen osallistui 188 osallistujaa. Heiltä kysyttiin, kuinka halukkaita he olivat aloittamaan suhteen sen perusteella, kuinka monta aiempaa seksikumppania kohteella oli. Ensin aloitettiin siitä, että voisivatko he aloittaa seurustelun neitsyen kanssa.

Seuraavaksi kyselyssä kysyttiin mielipiteestä koskien 19–22 seksikumppanien määrää. Myös yli 60 seksikumppanin määrän mielipidettä kysyttiin. Mukana oli 16 tällaista seksikumppanien määrää koskevaa kysymystä. Niihin jokaiseen piti vastata yhdeksän pisteen asteikoilla, jossa toisessa päässä oli erittäin halukas ja toisessa haluton.

Tavoitteena oli mm. selvittää mikä on keskimäärin sellainen seksikumppanien määrä, jota pidetään jo liian suurena. Moni ei halunnut aloittaa suhdetta neitsyen kanssa. Kahden ja kolmen seksikumppanin jälkeen halukkuus laski tasaisesti. Seitsemän yhdeksästä piti neljää seksikumppania enää sopivana, mutta kaksi yhdeksästä enää, jos niitä oli jo yli 60 kappaletta.

Miehet suhtautuivat kyselyssä hieman naisia suvaitsevammin suureen seksikumppanien määrään, mutta ero oli silti vähäinen. Eli sekä miehet että naiset eivät halua yleensä, että tulevalla puolisolla on paljon aiempia seksikumppaneita.

Nykyään seksikumppanien saaminen on helpompaa kuin ennen, mutta siitä ei silti vieläkään pidetä, että puolisolla on niitä paljon.

Lähde: Psychology today