Naiset myös kokevat enemmän paineita pukeutua tietyllä tavalla töihin kuin miehet.

Vaatteiden valitsemisen kanssa tuskailu on tuttua lähes jokaiselle naiselle. Tutkimus on selvittänyt, että keskiverto nainen käyttää neljä kuukautta elämästään siihen, että valitsee miten pukeutuu töihin, kertoo The Independent.

Tutkimuksen mukaan tyypillisenä työpäivänä nainen pohtii päivän asuaan keskimäärin 14 minuuttia, joka vuodessa vastaa 2,5 päivää. The Independentin mukaan jos työelämässä viettää keskimäärin 47 vuotta, tarkoittaa se sitä, että vaatteiden valitsemiseen kuluu yhteensä 119 päivää.

Totaljobsin teettämään tutkimukseen osallistuneista naisista yksi kolmesta kertoi tuntevansa painetta pukeutua tietyllä tavalla töihin ja 76 prosenttia kertoi jatkuvasti kokevansa vaikeaksi päättää, mikä on sopivaa työpukeutumista. Hieman alle puolet osallistuneista myönsi, ettei heillä ole pukukoodia noudatettavana, mikä tekee vaatteiden päättämisestä vielä vaikeampaa.

”Tämä tutkimus todella osoittaa epävarmuuden pukukoodeihin liittyen työpaikoilla ja miten se johtaa yhä suurempaan määrään työntekijöitä, jotka murehtivat pukeutumistaan ja mitä se mahdollisesti heistä kertoo”, Totaljobsin HR-johtaja David Clift kommentoi.

”Raporttimme osoittaa, että pukukoodin epäselvyys vaikuttaa enemmän naisiin ja he todennäköisimmin kohtaavat tarpeetonta ja epätoivottua stressiä tai kommentteja kollegoiltaan”, Clift jatkoi.

Enemmän kuin yksi nainen kymmenestä väittää The Independentin mukaan tuntevansa paineita pukeutua tietyllä tavalla eri sukupuolta olevan työpaikan johdon takia, kun taas 19 prosenttia syyttää työpaikan kulttuuria. Yksi kymmenestä naisesta on jopa lähetetty kotiin vaihtamaan vaatteet, kun hän on tullu töihin asussa, jota ei ole mielletty sopivaksi.

28 prosenttia naisista kertoi saaneensa epätoivottuja kommentteja ulkonäöstään töissä, mitkä liittyivät lävistyksiin, tatuointeihin ja hiustyyleihin. Näistä naisista 16 prosenttia oli pyydetty syrjään saamaan kommentteja paljastavasta vaatetuksesta ja 28 prosenttia naisista oli saanut kommentteja meikistään.

The Independentin mukaan 15 prosenttia tutkimukseen osallistuneista on sitä mieltä, että työpaikalla ei ole selvyyttä pukukoodista ja yhdeksällä prosentilla ei ole aavitustakaan, miten työpaikan johto haluaisi heidän pukeutuvan. Jopa työpaikan juhlat saavat 31 prosenttia naisista tuntemaan olonsa stressaantuneeksi pukeutumisen takia, verrattuna vian 16 prosenttiin miehistä.

Vapaampi pukeutuminen töissä tietää vielä enemmän epäselvyyttä naisille kuin päivät, jolloin työntekijöiden odotetaan saapuvan paikalle smart casual -pukukoodin mukaan. Tämä on The Independentin mukaan johtanut siihen, että 23 prosenttia naisista on saanut kuulla näyttävänsä väsyneeltä, yksi 20:stä on kysytty, onko hän krapulassa ja 13 prosentilta on kysytty, onko hän sairas.

Siinä missä naisia pukeutuminen stressaa, ei miesten kohdalla tilanne ole samanlainen. The Independentin mukaan 66 prosenttia tutkimukseen osallistuneista miehistä kertoi, ettei heillä koskaan ole vaikeuksia päättää päivän työasua.

88 prosenttia miehistä sanoi, etteivät he koskaan ole kokeneet tarvetta huolehtia työpaikan pukukoodista. Miehet käyttävätkin alle 10 minuuttia aamuisin vaatteiden valitsemiseen.

”Me toivomme, että nämä tulokset paljastamalla työnantajat alkavat ymmärtää, miten tärkeää on määritellä mitä työntekijöiltä odotetaan pukeutumisen suhteen”, Totaljobsin edustaja kommentoi.

”Ihanteellisesti tämä sisältäisi tiettyä ohjeistusta sekä mies- että naistyöntekijöille, mikä auttaisi heitä tuntemaan olonsa mukavammaksi sen suhteen, miten pukeutuvat töihin”, edustaja lisäsi.

”Olemme innokkaita, että työnantajat aktiivisesti etsivät tapoja kehittää sukupuolineutraali pukukoodi”, edustaja sanoi.

Jos naisilla ja miehillä oli eroavaisuuksia sen suhteen, miten kokevat vaatteiden valitsemisen töihin, olivat he samaa mieltä siitä, mikä ei missään nimessä ole soveliasta työpukeutumista. Kuusi kymmenestä vastaajasta sanoi, että shortsit eivät todellakaan sovi työpaikalle, kun taas myös hupparit, verryttelepuvut, slogan-paidat ja minkäänlaiset päähineet todettiin epäsoveliaaksi työpaikalle.

Lähde: The Independent