Lässyttäminen ja lepertely saa koiran kuuntelemaan omistajaansa paremmin.

Voi olla vaikea välttää lepertelyä ja lässyttämistä lemmikeille ja koirien kohdalla se on itse asiassa käytännöllistä, selviää Yorkin yliopiston tutkimuksesta. Lässyttäminen tai niin sanotun vauvakielen käyttäminen nimittäin saa koiran todennäköisemmin kuuntelemaan sinua.

Tutkimuksesta uutisoineen Metron mukaan korkeammalla ja tunteita liioittelevalla äänellä puhuminen voi parantaa kommunikaatiota koirien ja ihmisten välillä. Tutkijat paljastivat, että lässyttäminen voi myös kannustaa koiria viettämään enemmän aikaa omistajiensa kanssa sekä lisää niiden keskittymiskykyä.

”Erityisen puherekisterin, joka tunnetaan pikkulapsille suunnattuna puheena (toisin sanoen vauvakieli), ajatellaan auttavan kielen omaksumista ja parantavan tapaa, jolla vauva ja aikuinen luovat sidettä toisiinsa”, tohtori Katie Slocombe Yorkin yliopiston psykologian laitokselta kertoi.

”Tällä puhemuodolla tiedetään olevan joitakin samankaltaisuuksia tavassa, jolla ihmiset puhuvat koirilleen, mikä tunnetaan koirille suunnattuna puheena”, hän jatkoi.

Tutkimusta varten 30 aikuiselle koiralle tehtiin erilaisia puhekokeita. Eläimet kuuntelivat yhden henkilön puhuvan koirille suunnatulla tavalla, mikä sisälsi lauseita, kuten ’olet hyvä poika’, sitten toinen henkilö käytti aikuisille suunnattua puhetapaa ilman koiriin liittyviä lauseita ja koirien keskittymistä ja sosiaalista kytköstä mitattiin puheen aikana ja sen jälkeen.

Seuraavassa vaiheessa puhujat sekoittivat puheen sisältöä niin, että koirille suunnatulla tavalla puhuva ei käyttänyt koiriin liittyviä sanoja, kun taas aikuisille suunnatulla tavalla puhunut henkilö käytti koiriin liittyviä sanoja. Tällä haluttiin selvittää, oliko korkeampi ja tunteikkaampi äänensävy koiria kiehtovampi kuin varsinaiset sanat.

Tutkijat selvittivät, että koirilla ei ollut mieltymyksiä, kun oli kyse kielen sekoittamisesta. Metron mukaan tämä viittaisi siihen, että aikuisten koirien täytyy kuulla koiriin liittyviä sanoja lässytettynä tai leperreltynä, jotta ne mieltävät sen relevantiksi.

Tutkimus julkaistiin Animal Cognition -journalissa ja voit lukea siitä lisää täällä.

Lähde: Metro