Jos tänä kesänä haluaa mennä vihille, on se mahdollista melko lyhyelläkin varoajalla, jos valitsee siviilivihkimisen.

Siviilivihkimisten suosio on kasvussa Suomessa, kertoo Rakkausvirastoksi itseään tituleeraava Digi- ja väestötietovirasto (DVV). Viraston tilastoista ilmenee, että vuonna 2020 siviilivihkimisiä oli tavallista enemmän.

DVV:n mukaan siviilivihkimisen valitsee lähes 60 prosenttia pareista, ja esimerkiksi pääkaupunkiseudulla kaksi kolmesta vihkimisestä on siviilivihkimisiä. Siviilivihkimisten suhteellinen osuus on koko maassa kasvanut vuodesta 2006 lukien lähes 20 prosenttiyksikköä, mutta vihkimisten kokonaismäärä on samassa ajassa vähentynyt hieman yli viidenneksellä.

”Siviilivihkimisten suosiota selittää yhteiskunnan maallistuminen, häiden muokkaaminen persoonallisiksi ja edellisenä sekä kuluvana vuonna myös koronan vaikutus”, notaari- ja oikeudellisten palvelujen johtaja Ari Torkkel Digi- ja väestötietovirastosta kertoo.

”Vaikka isoja juhlia on ollut haastava pitää, on silti haluttu avioitua, ehkä erityisesti vallitsevan tilanteen takia”, hän arvioi.

Parin näköinen tilaisuus

Jos siviilivihkiminen ei ole tuttu asia, on kyse DVV:n, käräjäoikeuden ja Ahvenanmaan valtionviraston toimittamista vihkimisistä, jonka voi suorittaa muun muassa henkikirjoittaja, julkinen notaari, käräjätuomari ja käräjänotaari. Siviilivihkimisessä avioliittoa ei siunata, kuten kirkollisessa vihkimisessä, mutta jos pari haluaa, voi avioliiton siunata myöhemmin.

Vihkitilaisuus on parin näköinen. Kyseessä voi olla esimerkiksi pikainen piipahdus DVV:n, eli Rakkausviraston tiloissa, jotka myös maistraatteina tunnetaan, tai isot ja näyttävät, perinteiset tai vähemmän perinteiset häät.

Siviilivihkimisen kaava on noin pariminuuttinen, ja siihen sisältyy ”tahdotko”-kysymykset sekä sormusten vaihto, jos pari niin haluaa. Jos vihkiminen toimitetaan muualla kuin Rakkausvirastossa, voi vihkimisen yhteydessä olla vihittävän parin toiveiden mukaan esimerkiksi musiikkia, puheita ja runoja, jolloin myös vihkimisen kesto voi olla selvästi pidempi.

Valtaosa siviilivihkimistä tapahtuu juuri DVV:n tiloissa, minkä lisäksi vihkimisiä tehdään myös parin toivomilla paikoilla, kuten ulkona luonnossa, parin kotona tai mökillä, hääjuhlien viettopaikalla tai vaikka ravintolassa. Vihkiminen DVV:n tiloissa virka-aikana on maksutonta, kun taas virka-ajan ulkopuolella vihkiminen maksaa 250 euroa ja mahdolliset matkakulut.

Virka-ajan ulkopuolisia vihkimisiä oli viime vuonna kymmenen prosenttia Digi- ja väestötietoviraston suorittamista siviilivihkimisistä.

Vapaita aikoja löytyy hyvin kesälle

Ennen kuin pari voi mennä naimisiin, täytyy suorittaa avioliiton esteiden tutkinta, jonka pyyntö tehdään DVV:n sivuilla sähköisesti. Tutkintaan tulee varata aikaa vähintään seitsemän vuorokautta ja todistus esteiden tutkinnasta on voimassa neljä kuukautta.

Vihkiajat DVV:n tiloihin varataan sähköisestä ajanvarauspalvelusta. Virka-ajan ulkopuolella tapahtuvien vihkimisten ajanvaraustiedustelut tehdään sähköpostilla tai puhelimitse.

Vihittäessä tulee olla paikalla kaksi vähintään 15-vuotiasta todistajaa, mutta virkapaikalle todistajia voi tiedustella myös DVV:ltä. Vihkiseurueen sallittu koko tulee koronatilanteen jatkuessa tarkistaa virastosta.

Vihkitilaisuudessa pukeutumisetiketti on vapaa, mutta pakollinen. Eli syntymäasussaan ei pääse vihille, mutta muuten avioliiton satamaan saa astella sellaisissa vaatteissa kuin mieli tekee.

DVV:n mukaan kesästä 2021 on povattu varsinaista rakkauden kesää, ja vapaita aikoja on halukkaille yhä tarjolla; suurin osa varauksista tehdän 2-3 viikkoa ennen vihkimistä. DVV kertoo, että Helsingissä seuraavat vapaat ajat ovat heinäkuussa, mutta muualla maassa aikoja löytyy aiemminkin.