Kirjojen lukeminen tekee ihmisistä ystävällisempiä ja empaattisempia, kertoo brittitutkimus.

Lontoon Kingstonin yliopistossa tehtyyn tutkimukseen osallistui 123 ihmistä, joilta kysyttiin, mitä he tekevät mieluiten: katsovat televisiota, lukevat kirjoja vai käyvät teatterissa. Tutkimuksesta uutisoi The Independent.

Tämän jälkeen osallistujien ihmissuhdetaidot testattiin. Näihin taitoihin kuului muun muassa kyky ottaa toisen tunteet huomioon ja se, kuinka alttiita osallistujat olivat auttamaan toisia ihmisiä.

Tulosten mukaan kirjoja lukevat toimivat sosiaalisesti hyväksyttävämmin kuin ne, jotka katsoivat mieluummin televisiota. Television katsojat vaikuttivat tutkimuksessa vähemmän ystävällisiltä ja ymmärsivät toisten ihmisten näkökulmia huonommin.

Mikä tahansa kirjallisuus ei kuitenkaan kohota ihmisen ystävällisyyttä sekä empaattisuutta, vaan kirjallisuuden lajillakin on tutkimuksen mukaan suuri vaikutus ihmisen emotionaaliseen älykkyyteen. Tuloksista selvisi, että fiktiota suosivien lukijoiden sosiaalinen käytös oli positiivisempaa, kun taas draamaa ja romantiikkaa lukevat olivat kaikkein empaattisimpia.

Samaan tapaan kokeellista kirjallisuutta lukevat pystyivät näkemään asiat parhaiten myös toisten näkökulmasta, kun taas komediaa lukevat kykenivät parhaiten asettumaan toisten asemaan. Tutkijat kuitenkin huomauttavat, ettei tutkimus osoita syy-seuraussuhdetta, sillä kyse voi olla siitäkin, että ajattelevaisemmat ihmiset lukevat todennäköisemmin kirjoja kuin muut.

Lähde: The Independent