Tutkijat löysivät kytköksen Facebookissa vietettyjen tuntien ja omaa kehoa kohtaan kasvaneiden negatiivisten tuntemusten välille.

Tutkimuksen mukaan paljon Facebookissa aikaansa viettävillä nuorilla naisilla on todennäköisemmin negatiivinen kehonkuva. Daily Mailin mukaan tutkijat ovat löytäneet kytköksen Facebook-tuntien ja omaa kroppaa kohtaan lisääntyneiden negatiivisten tuntemusten välillä, mikä voi johtaa syömishäiriöihin ja masennukseen.

Tutkijoiden mukaan mitä enemmän nuori nainen viettää aikaa Facebookissa, sitä todennäköisemmin hänellä on negatiivisia tuntemuksia kroppaansa liittyen ja sitä enemmän hän vertaa kehoaan ystäviensä kropppiin.

”Vaikka Facebookissa vietetyllä ajalla ei ollut yhteyttä syömishäiriöihin, se ennusti huonompaa kehonkuvaa osallistujien välillä. Kuten alan asiantuntijat tietävät, kehno kehonkuva voi vähitellen johtaa epäterveelliseen suhteeseen ruoan kanssa”, tutkimusta tekemässä ollut Petya Eckler sanoi tuloksiin liittyen.

Tutkimuksessa kysyttiin yliopistoikäisiltä britti- ja yhdysvaltalaisnaisilta kuinka usein he vertaavat omaa kehoaan kavereidensa kehoihin suhteesa Facebookin käyttöön, ruokavalio- ja liikuntatapoihin ja kehonkuvaan.

Tutkijat pystyivät Daily Mailin mukaan ennustamaan kuinka usein naiset ajattelivat negatiivisesti kehostaan katsottuaan ensin jonkun toisen kuvia tai julkaisuja, ja kuinka usein naiset vertasivat kehojaan kavereidensa kroppiin.

Tutkimuksessa selvisi myös, että naiset, jotka haluavat pudottaa painoaan, kiinnittävät enemmän huomiota olemukseensa, mitä enemmän he viettävät aikaa Facebookissa.

”Huomio fyysisiin ominaisuuksiin voi olla sosiaalisessa mediassa vielä vaarallisempaa kuin tavallisessa mediassa, koska somessa osalliset ovat ihmisiä, joita tunnemme. Vertaukset ovat siksi enemmän relevantteja ja vaikuttavat meihin enemmän. Silti ne voivat olla ihan yhtä epärealistisia kuin tavallisessa mediassa näkemämme kuvat”, Eckler kertoi.

Tutkimus on ensimmäinen, jossa löydettiin kytkös Facebookissa kulutetun ajan ja huonon kehonkuvan välillä. Ecklerin ohella tutkimusta tehneet Yusuf Kalyango ja Ellen Paasch esittelevät löydöksensä 64. vuosittaisessa International Communication Associationin konferenssissa Seattlessa.

”Syömishäiriöiden parissa työskentelevillä terveysalan ammattilaisilla on nyt selviä todisteita siitä, kuinka sosiaalinen media kytkeytyy nuorten naisten kehonkuvaan ja syömishäiriöihin”, Eckler kommentoi.

Lähde: Daily Mail