Näihin voi moni nainen samaistua.

Diet Coken tekemä kysely selvitti osana Regret Nothing -kampanjaansa, mitä asioista naiset katuvat eniten elämässään. Yleisin katumuksen aihe oli, ettei ollut opiskellut kunnolla.

Metron mukaan kyselystä ilmeni, että kuusi naista kymmenestä tekisi asiat eri tavoin, jos saisi siihen mahdollisuuden. Kolmannes taas myönsi pidätelleensä itseään, koska oli huolissaan, mitä muut ajattelisivat hänestä.

”Tulokset väittävät naisten kätkevän katumuksen aiheensa eivätkä elä hetkessä”, Diet Coken edustaja sanoi.

”Kampanjamme kautta haluamme innostaa naisia toimimaan impulssiensa kautta luoden positiivisia kokemuksia, seikkailuja ja mahdollisuuksia menestykselle”, edustaja lisäsi.

Kyselyn mukaan nämä ovat kymmenen yleisintä asiaa, mitä naiset katuvat:

1. Ei yrittänyt tarpeeksi koulussa

2. Laihdutuskuuri ei onnistunut

3. Väärän uran valitseminen

4. Ei lähtenyt mukaan asuntomarkkinoille ostamalla oman talon

5. Yö väärän ihmisen kanssa

6. Ei ole tarpeeksi spontaani

7. Ei ole tarpeeksi hyvä ystävä

8. Ei ole ollut parempi tytär

9. Ei ole ollut impulsiivinen

10. Ei ole matkustellut ennen perheen perustamista

Lähde: Metro