Valtaosa ihmisistä viettää ison osan elämästä työn äärellä, minkä takia tasa-arvo sekä yhdenvertaisuus töissä on erityisen tärkeää.

Terveystalon mukaan töissä voi antaa koko potentiaalinsa vain, jos kokee olevansa turvallisessa ympäristössä ja että saa olla töissä kokonainen oma itsensä; jos joutuvansa piilottelemaan itseään arjessa, nakertaa se myös jaksamista. Yhdenvertaisuudella sekä monimuotoisuudella ja näiden edistämisellä on näin suora yhteys henkilöstön hyvinvointiin, suoritukseen, organisaation maineeseen ja tulokseen sekä työnantajakuvaan.

Yhdenvertaisuus on yhteiskunnassamme, suomalaisessa työelämässä sekä yhä laajemmin myös globaalisti lähtökohtana yhteistyölle. Terveystalon mukaan organisaatioissa asian edistäminen lähtee liikkeelle yhdenvertaisuussuunnitelman laatimisesta.

Tämä suunnitelma on toimiva, monipuolinen ja osallistava työkalu, jolla tavoitteellisesti ja systemaattisesti korjataan epäkohtia ja aktiivisesti edistetään yhdenvertaisuutta. Monessa organisaatiossa yhdenvertaisuuskysymyksiä on arvioitu aikaan sidonnaisesti ja aikaisempina vuosikymmeninä keskitytty muun muassa sukupuolten tasa-arvoon, ikäsyrjintään ja etnisiin kysymyksiin.

”Parhaillaan olemme kehitysmatkalla omaksumassa ja ottamassa haltuun moninaisuuteen liittyviä kysymyksiä, joiden voi tulevaisuudessa odottaa olevan yhtä arkipäiväisiä ja itsestään selviä asioita kuin ympäristövastuuseen liittyvät kysymykset tänä päivänä”, Terveystalon työterveyspsykologi Anu Harjumaaskola kertoo.

Normien määrittäminen kannattaa

Tällä muutosmatkalla työnantajan vastuulla on moninaisuutta kunnioittavan tahtotilan osoittaminen sekä sen normittaminen kuinka menetellään, jos toimitaan vastoin tahtotilaa. Terveystalon mukaan työyhteisön tehtävänä taas on miettiä mitä esimerkiksi arvostava, kunnioittava ja ammatillinen suhtautuminen käytännössä heidän toiminnassaan tarkoittaa.

”Normien määrittäminen kannattaa, sillä niissä työpaikoissa, missä kaikki jo perehdytysvaiheessa omaksuvat vuorovaikutuksen pelisäännöt ja yhteisen toimintamallin epäasiallisen käyttäytymisen ja häirinnän tilanteisiin, on tunnetusti havaittu olevan muita organisaatioita vähemmän epäasiallista käyttäytymistä”, Harjumaaskola valottaa.

Yhdenvertaisuuden aktiivinen edistäminen kannattaa, sillä se vahvistaa yksilöiden työkykyä, työmotivaatiota ja sitoutumista organisaatioon.

”Jokaisella työntekijällä on työssänsä tarve tulla kohdelluksi reilusti ja oikeudenmukaisesti ja kokea työpaikka turvalliseksi. Näin työelämän psyykkinen kuormitus pysyy hallinnassa ja onnistutaan ehkäisemään haitallista stressiä, mikä pitkäkestoisena altistaa työuupumukselle ja sairastumiselle”, Harjumaaskola sanoo.

Sanoilla luomme maailman

Terveystalo kertoo, että yhdenvertaisen työyhteisön rakennuspalikoina toimii oikea asenne: halu oppia, tietoisuus omasta tahattomastakin toiminnasta ja ymmärrys moninaisuudesta. Yhdenvertaisuuden varmistamiseksi työympäristöissä tulisi pelkän velvoitteet täyttävän toiminnan lisäksi kiinnittää huomioita puhuttuun kieleen ja sanoitusten käytäntöön viemiseen.

Terveystalo ja Harjumaaskola listasivat 4 neuvoa, joiden avulla työyhteisöissä voi vaalia moninaisuutta ja yhdenvertaisuutta.

 1. Älä oleta muuta kuin moninaisuutta
  Me kaikki ihmiset olemme ainutlaatuisia yksilöitä. Puhe seksuaalivähemmistöistä pitää sisällään tahattomasti oletuksen enemmistön olemassaolosta. Todellisuudessa jokainen meistä kuuluu johonkin vähemmistöön, joten on yhdenvertaisempaa puhua moninaisuudesta.
 1. Ota terminologia haltuun
  Kaikkein ratkaisevinta on myönteinen ja kiinnostunut suhtautuminen oppimiseen. Tutustu Setan sivuilta löytyvään sateenkaarisanastoon ja opi lisää moninaisuudesta sekä turvallisesta ja sukupuolisensitiivisestä terminologiasta.
 1. Tutki omaa puhettasi ja tee siitä yhdenvertaista
  Usein puhuttu kieli voi tiedostamattomasti olla asenteellisesti latautunutta, joten tutki omaa kieltäsi ja mieti kuinka sanoittaisit asiat yhdenvertaisemmin. Mieti esimerkiksi onko teillä työpaikka, jossa sallitaan ja suvaitaan erilaisuutta? Erilaisuuden hyväksyminen pitää sisällään sen, että jokainen meistä ei olisi ainutlaatuinen yksilö. On yhdenvertaisempaa linjata, että teillä on työpaikka, jossa arvostetaan moninaisuutta.
 1. Vie moninaisuutta arvostavat sanoitukset käytäntöön
  Sanoitukset ja julkilausumat tulisi näkyä käytännön valintoina kuten esimerkiksi sukupuolineutraaleina tiloina ja mahdollisuutena määrittää sukupuoli itse eri kyselyissä ja lomakkeissa. Erityisesti kaikilla aloilla, joissa kohdataan ihmisiä, olisi hyvä kouluttaa omaa henkilöstöä huomioimaan moninaisuus kohtaamisissa ja sopia yhteisesti sukupuolineutraaleiden termien käytöstä.

  Harjumaaskolan mukaan on pääasia, että organisaatioissa herätään aiheeseen ja lähdetään omien voimavarojen mukaisesti matkalle kohti moninaista ja hyvinvoivaa työyhteisöä. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden ylläpitämiseksi on tehtävä jatkuvasti työtä, sillä sellaiset organisaatiot, joita ei kehitetä, taantuvat.