On monia tapoja, joilla parit tapaavat toisensa ensimmäistä kertaa. Nämä tavat voidaan jakaa kahteen pääryhmään, joita ovat netti- ja fyysinen tapaaminen.

On tehty tutkimus, jossa on tutkittu vaikuttaako tapaamistapa siihen, kuinka todennäköisesti parit eroavat. Tutkimuksen on teettänyt hyväntekeväisyysjärjestö Marriage Foundation. Siihen osallistui 2 000 naimisissa ollutta iältään vähintään 30-vuotiasta.

Tutkimus koski vuotta 2000 ja sen jälkeisiä vuosia

Tulokset kertoivat selvästi, että netissä ensimmäisen kerran tavanneet parit eroavat todennäköisemmin kuin fyysisessä maailmassa tavanneet. Nimittäin tulosten mukaan vuodesta 2000 lähtien verkossa tavanneilla pariskunnilla on 12 prosentin riski erota avioliiton kolmen ensimmäisen vuoden aikana, kun taas sosiaalisten yhteyksien kautta tavanneilla määrä on 2 prosenttia.

Netissä kumppaninsa tavanneista 17 prosenttia oli eronnut seitsemän avioliittovuoden jälkeen, kun taas heti fyysisessä maailmassa tavanneista pareista oli eronnut 10 prosenttia. Mutta tulokset muuttuivat, jos pari oli ollut naimisissa jo 10 vuoden ajan.

Jos tutkimuksessa mukana ollut pari oli tavannut työn kautta, heistä peräti 24 prosenttia oli eronnut 10 avioliittovuoden jälkeen. Netissä tavanneista 10 vuotta naimisissa olleista oli eronnut vähemmän eli 20 prosenttia, baarissa tai ravintolassa tavanneista 19 prosenttia ja perheen tai ystävien kautta tavanneista 15 prosenttia.

Syy tuloksiin voi olla se, että netissä tavanneet menevät naimisiin ilman keskinäisiä yhteyksiä

Vaikka ajan myötä netissä ja fyysisessä maailmassa tapaamisten erot vähenevät, ovat tulokset avioliittosäätiön tutkimusjohtajan Harry Bensonin mukaan huolestuttavia. Ne viittaavat siihen, että avioliiton alkuvuosina netissä tavanneilta pariskunnilta saattaa puuttua riittävä määrä sosiaalista pääomaa tai ympärillä olevia läheisiä tukiverkostoja. Siksi heillä ovat huonommat selviytymismahdollisuudet selvitä kohtaamistaan haasteista, kuin heillä, jotka ovat tavanneet esimerkiksi ystävien, perheen tai naapurien kautta.

Tämän lisäksi netissä tavanneiden on luotava sosiaaliset siteet kumppaninsa perheeseen ja ystäviin kuin tyhjästä, sen sijaan, että he olisivat vakiintuneet vuosien aikana.

Tuloksilla ei haluta millään tavalla heikentää tai vähentää nettitapaamisten roolia, mutta niillä halutaan korostaa sitä, että eroon on suurempi riski, kun aloittaa suhteen täysin tuntemattoman kanssa eikä apuna ole aluksi sosiaalisia kontakteja.

Lähde: Today Headline